Zagreb, 12. studenoga 2022. - Na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu održana je trodijelna radionica za aktivne i bivše vrhunske sportaš(ic)e, osmišljena kao testiranje rada novoosnovanog Centra za razvoj i skrb o sportašima, osnovanog u sklopu projekta iz programa Erasmus+ Sport.

Projekt pod nazivom WE_CARE - Uspostavom nacionalnih centara za skrb i razvoj sportaša podržavamo vrhunske sportaše u balansiranju njihovih sportskih i obrazovnih/poslovnih rezultata (WE_CARE - With Establishment of national Care and development centers we support elite Athletes in balancing their sports and education/employment Results) trebao bi pružati podršku vrhunskim sportaši(ca)ma kroz dualnu karijeru u njihovu cjelovitom dugoročnom razvoju.

Voditeljica projekta, doc. dr. sc. Cvita Gregov, pojasnila je trojni efekt koji se želi postići: 

- Kako bi se postigao taj cilj, kroz aktivnosti projekta uspostavila su se tri centra za razvoj i skrb o sportašima - u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji, razvio katalog usluga koje bi trebali pružati uspostavljeni centri i razvila se inovativna web aplikaciju Comprehensive Athlete Information System (CAIS) koja će vrhunskim sportašima omogućiti pružanje visokokvalitetne podrške u dualnoj karijeri i razmjenu informacija i znanja između pružatelja usluga i sportaša. Tri su temeljne odrednice koje su u novoosnovanom centru pri Kineziološkom fakultetu u Zagrebu usmjerene na dobrobit sportaša: očuvanje zdravlja - kroz smanjenje rizika od ozljeđivanja, potpora njihovu obrazovanju i zapošljavanju nakon sportske karijere.

Upravo je profesorica Kineziološkog fakulteta upoznala nazočne s projektom i registracijom u web aplikaciju novoutemeljenog centra, dok je dijagnostičko testiranje s procjenom rizika od ozljeđivanja odradio dr. sc. Marin Dadić (Kineziološki fakultet). Završni dio - radionicu o dualnoj karijeri "Obrazovanje, učenje i vrhunski sport" - s upoznavanjem samoga sebe i vlastitih ciljeva u sportskoj karijeri i životu nakon karijere - skupa su realizirale dr. sc. Ana Popovčić (HOA) iz partnerskog Hrvatskog olimpijskog odbora i doc. dr. sc. Ana Žnidarec Čučković (Kineziološki fakultet).

Projekt obuhvaća aktivne vrhunske sportaše - kandidate starije od 18 godina, koji su članovi ili su u nekom trenutku karijere bili članovi nacionalnih reprezentacija te se natječu ili su se natjecali na međunarodnim natjecanjima, te umirovljene vrhunske sportaše - kandidate do 50 godina sa statusom bivših reprezentativaca.

Radionici se odazvalo devet aktivnih sportašica i sportaša: Dominik Družeta i Marcel Škalec (judo), Ivan Kvesić i Jelena Pehar (karate), Ela Znaor (kickboxing), Fran Peterlin i Karla Klarić (odbojka), Vedrana Malec (skijaško trčanje) i Vito Krpan (taekwondo), ali i četiri bivše sportašice koje su ostvarile zapažene karijere: Korana Longin i Iva Borović (košarka), Tihana Nemčić (nogomet) i Valentina Plejić (veslanje/karate).

Svi sportaši i sportašice iskazali su veliko zadovoljstvo sudjelovanjem na ovom događaju - od upoznavanja s projektom i radom novog centra do radionice o dualnoj karijeri i testiranja, s kojeg će dobiti i preciznije smjernice (dijagnostiku) kako se sačuvati od ozljeda.

Trogodišnji projekt završava u prosincu 2022. godine, a prvi veliki cilj mu je ostvaren - utemeljen je nacionalni Centar za razvoj sportaša pri Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. (hoo/vk)