Lisabon, 22. rujna 2021. - U Lisabonu je od 20. do 22. rujna 2021. godine održana konferencija EAS-a (European Athlete as Student) pod nazivom "Dvojna karijera - jači most između sporta i obrazovanja" (Dual Career - A stronger bridge between Sport and Education) u organizaciji Sveučilišnog instituta u Lisabonu (Iscte - University Institute of Lisabon).

 

Konferenciju je otvorila Laura Capranica, predsjednica EAS-a i Duarte Lopes (Iscte). Sudionike konferencije su pozdravili i održali uvodna predavanja Vitor Pataco (predsjednik Instituta za sport i mlade Portugala (IPDJ) i Yves Le Lostecque iz Europske komisije.

Iz prezentacije Y. Le Lostecqua važno je istaknuti da „Obrazovanje i sport“ i dalje prioritetna tema u dokumentu europskog plana za sport za razdoblje od 2021. – 2027. godine (EU Work Plan for Sport 2021-2024). U narednom razdoblju 2021. – 2027. godine Europska komisija je osigurala 470 milijuna eura za projekte što je u odnosu na prošlo razdoblje (od 2014. do 2020. iznos je bio 265 milijuna eura) veliko povećanje sredstava. Tijekom prvog dana Konferencije prezentirano je 14 radova vezanih za rezultate istraživanja, projekata i dobrih primjera prakse dualne karijere u sportu. Rezultate projekta HOO-a koji je proveden 2019. - 2020. godine u suradnji s partnerima „Sinergija sportske kulture, olimpijskih vrijednosti i dual karijere u sportu“ je predstavila izv. prof. dr. sc. Romana Caput-Jogunica, predsjednica Komisije za dual karijeru u sportu HOO-a.
Drugi dan Konferencije održan je u „Gradu nogometa“ (Football City), kojeg je 2016. godine utemeljio Portugalski nogometni savez. Prikazani su programi dual karijere koji se provode za sportaše i sportašice nacionalnih ekipa u nogometu, futsalu i nogometu na pijesku, a u cilju poticanja obrazovanja sportaša i stjecanja kompetencija koje će im nakon karijere pomoći u svakodnevnom životu. Kao dobar primjer prakse prikazan je Sportski klub Portugalske akademije i Portugalska škola nogometa te program obrazovanja za menadžera dualne karijere.
U poslijepodnevnim satima, u prostorima Sveučilišnog instituta Lisabona održana je Redovita skupština u sklopu koje je jednoglasno usvojen program rada i financijski plan. (hoo/rcj)