Zagreb, 31. ožujka 2021. - Hrvatski olimpijski odbor (HOO) i Visoka škola Aspira zaključili su tijekom ožujka Sporazum o suradnji na području visokoškolskog obrazovanja aktivnih sportaša. Zaključenjem ovog Sporazuma nastavlja se višegodišnja suradnja koja sportašima osigurava povoljnije uvjete studiranja na studijskom programu stručnog studija Sportski menadžment na Visokoj školi Aspira.

Navedeni studij Sportskog menadžmenta traje tri godine i njegovim završetkom stječe se, prema odredbama Bolonjskog procesa, 180 ECTS bodova i naziv stručnog prvostupnika sportskog menadžmenta (bacc. oec.).
Po završetku ovog studija može se upisati i dvogodišnji specijalistički stručni diplomski studij Sportskog menadžmenta i njegovim završetkom stječe se 120 ECTS bodova i stručni naziv (ekvivalent stručnog magisterija): stručno/a specijalist/ica sportskog menadžmenta (struč.spec.oec.).
Interdisciplinarni program ovog studija pruža završenim studentima stručna znanja, vještine i kompetencije za rad u sportskim društvima, klubovima, savezima, na rukovodećim, administrativnim i drugim funkcijama, ali i u svim drugim područjima rada gdje su potrebna ekonomska znanja, uključujući i mogućnost osnivanja vlastitih tvrtki.
Studij se može upisati kao redovni i izvanredni. Izvanredni studij ustrojen je tako da je nastava prilagođena zaposlenim osobama ili aktivnim sportašima koji zbog svojih obveza nisu u mogućnosti redovito studirati. Takvim osobama omogućeno je praćenje nastave putem nastavnih materijala dostupnih u elektroničkom sustavu Merlin zagrebačkog Sveučilišnog računskog centra (SRCE), video snimke s predavanja i vježbi, interaktivna komunikacija s profesorima i asistentima, kao i online provjera znanja.
Studentima-vrhunskim (kategoriziranim) sportašima uvjeti studija prilagodit će se obvezama priprema i nastupanja na sportskim natjecanjima uz sljedeće pogodnosti:
- oslobađanje od pohađanja pojedinih oblika nastave (predavanja) uz njihovo praćenje putem elektroničkog sustava,
- u slučaju obveznih predviđenih oblika nastave (vježbe) student će u dogovoru s nastavnicima dogovoriti načine i termine njihove nadoknade,
- organiziranje posebnih individualnih konzultacija s nastavnicima iz čijih je predmeta student izostao s većeg broja sati različitih obveznih oblika nastave, te organiziranje posebnih ispitnih rokova, ukoliko je za vrijeme ispita student sudjelovao na natjecanju,
- u slučaju da student-vrhunski sportaš traži oslobođenje od pohađanja pojedinog oblika nastave u cijelosti, dekan to može odobriti za predavanja, a za seminare i vježbe odredit će se način na koji će student dokazati da je savladao propisana znanja,
- odobrenje mirovanja studentskih prava u godini studija u kojoj je student zbog obveza u treniranju i nastupima izostao s više od ukupno 50% sati različitih obveznih oblika nastave,
- po potrebi, produljenje apsolventskog staža, kako bi student mogao pripremiti pisanje i obranu završnog rada.

Studenti-kategorizirani sportaši, koji su na navedeni studij upućeni putem HOO-a, imaju pravo na povoljniju cijenu studija (50% popusta na iznos školarine,  za kategorizirane sportaše).

Svi zainteresirani mogu potražiti dodatne informacije slanjem upita na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  (hoo/bv)