Zagreb, 1. rujna 2020. - Libertas međunarodno sveučilište iz Zagreba i Hrvatski olimpijski odbor (HOO) potpisali su u sveučilišnim prostorijama trogodišnji sporazum o suradnji koji predstavlja nastavak dosad uspješnog partnerstva. Svrha sporazuma je davanje potpore sportaši(ca)ma koji žele steći akademski status ili drugu vrstu osposobljenosti za „karijeru nakon karijere“, a upravo to su apostrofirali i njegovi potpisnici - predsjednik HOO-a Zlatko Mateša i rektor Sveučilišta Libertas Duško Pavlović.

I dok je Mateša bio u damskoj pratnji - članica HOO-ove Komisije za dual karijeru, predsjednice Romane Caput Jogunice i istaknute članice Biserke Vrbek, kao predstavnici domaćina nazočili su prorektor za studente, organizaciju i poslovanje Ante Samodol te direktor za sport i izvansportske aktivnosti Franjo Arapović. 

- Velik je broj sportašica i sportaša stekao akademsku titulu upravo ovdje na Libertasu koji nudi potrebnu usklađenost sportskih i akademskih obveza. Ovaj sporazum samo je nastavak naše dugogodišnje vrlo dobre suradnje, a osim rektoru Sveučilišta, na njegovoj realizaciji zahvaljujem i Franji Arapoviću, kao našoj poveznici, te Romani Caput Jogunici i Biserki Vrbek koje vode Komisiju za dual karijeru u HOO-u - poruka je Zlatka Mateše.

Rektor Pavlović izrazio je zadovoljstvo angažmanom sportaša i sportašica u studentskoj ulozi:
- Sportaši koji studiraju kod nas, a ima ih i u drugim studijskim programima, a ne samo u športskom menadžmentu, naviknuti su na intenzivan rad, što su prenijeli i u proces studiranja. Od pedesetak olimpijaca i drugih vrhunskih sportaša, većinom su svi vrlo dobri studenti. Neki od njih nastavljaju kod nas graditi i svoje nove karijere. To jako dobro zna i Franjo Arapović, koji vodi sektor sporta, a upravo danas je deset godina otkad radi na Sveučilištu Libertas.

Proslavljeni košarkaški olimpijac Franjo Arapović izrekao je zanimljivu ideju, a odnosi se na mogućnost da se pojedini klubovi u sklopu ugovora s igračima obvežu i na financiranje studija/školovanja, napomenuvši da realizaciju te ideju već razmatraju neki košarkaški klubovi.
Predsjednica HOO-ove Komisije za dual karijeru Romana Caput Jogunica istaknula je da, u suradnji s Rektorskim zborom (RZ), Komisija ove godine radi na poticanju što većeg broja sveučilišta u RH na primjenu Pravilnika RZ-a s potporom sportašima-studentima. Krajnji cilj je omogućiti što većem broju sportaš(ic)a da sveučilišnom diplomom osiguraju sebi i karijeru nakon sportske karijere. Pomoćnica glavnog tajnika HOO-a za pravne poslove Biserka Vrbek zahvalila je svima koji u vrhunskim sportašima prepoznaju potencijal za dual karijeru te im omogućavaju osposobljavanje i obrazovanje.

Sveučilište Libertas dosad su završili (ili su pri kraju studija) brojni sportaši i sportašice, poput Sandre Paović, Zorana Primorca, Igora Vorija, Tome Šokote, Veljka Mršića, Nina Bule, Luke Bukića, Marka Arapovića, Tonija Nakića, Ivana Zebića i dr.
Prema riječima rektora Pavlovića, Sveučilište Libertas ostaje otvoreno i za suradnju s Hrvatskim paraolimpijskim odborom. (hoo/vk)