Kategorizacija sportaša


Kategorizacija hrvatskih sportaša je zakonski utemeljena  javna ovlast HOO-a u razvrstavanju sportaša od I. do VI. kategorije, ovisno koji je rezultat ili poredak ostvario na medunarodnom sportskom natjecanju, isključivo pod jurisdikcijom odgovarajućih sportskih institucija.  Osnov kategorizacije su kriteriji za svaki sport pojedinačno, olimpijski i neolimpijski.  Kategorizirani sportaši upisuju se u Registar koji ustrojava i vodi HOO, a izvod iz Registra dostupan je na službenim web stranicama.

KAT1 Obrazac_kategorizacije

Pravilnik o kategorizaciji sportaša - veljača 2019. (pročišćeni tekst)
Pravilnik o kategorizaciji sportaša - veljača 2018. (pročišćeni tekst)
Pravilnik o kategorizaciji sportaša - prosinac 2016. (pročišćeni tekst)
Pravilnik o kategorizaciji sportaša - 2015

Odlukom Skupštine HOO-a na 52. sjednici (26. veljače 2019.) usvojene su izmjene kriterija kategorizacije sportaša za sportove: automobilizam, cheerleading, kuglanje, obaranje ruke, powerlifting i ragbi. Postupanje po novim kriterijima počinje 1. ožujka 2019.