Kategorizacija sportaša


Kategorizacija hrvatskih sportaša je zakonski utemeljena  javna ovlast HOO-a u razvrstavanju sportaša od I. do VI. kategorije, ovisno koji je rezultat ili poredak ostvario na medunarodnom sportskom natjecanju, isključivo pod jurisdikcijom odgovarajućih sportskih institucija.  Osnov kategorizacije su kriteriji za svaki sport pojedinačno, olimpijski i neolimpijski.  Kategorizirani sportaši upisuju se u Registar koji ustrojava i vodi HOO, a izvod iz Registra dostupan je na službenim web stranicama.


Obavijest o prestanku obveze plaćanja upravnih pristojbi na rješenja o kategorizaciji sportaša od 1.9.2021
Odluka Vijeća o utvrđivanju međunarodnih natjecanja „A“ kategorije za kategoriziranje sportaša I., II i III kategorije
Zahtjev za produljenje 2021. godine
Zahtjev za kategorizaciju 2021. godine
KAT1 Obrazac_kategorizacije

Pravilnik o kategorizaciji sportaša - prosinac 2020.
Pravilnik o kategorizaciji sportaša - veljača 2019. (pročišćeni tekst)

Pravilnik o kategorizaciji sportaša - veljača 2018. (pročišćeni tekst)
Pravilnik o kategorizaciji sportaša - prosinac 2016. (pročišćeni tekst)
Pravilnik o kategorizaciji sportaša - 2015

Poštovani,
obavještavamo vas da se od 1. rujna 2021. godine, stupanjem na snagu nove Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 92/2021), ukida obveza plaćanja upravnih pristojbi za rješenja o kategorizaciji sportaša.

Usvojeno na 59. elektroničkoj sjednici Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora 23. prosinca 2020., kao sastavni dio Pravilnika o kategorizaciji sportaša. U primjeni od 1. siječnja 2021. godine.

Odlukom Skupštine HOO-a na 52. sjednici (26. veljače 2019.) usvojene su izmjene kriterija kategorizacije sportaša za sportove: automobilizam, cheerleading, kuglanje, obaranje ruke, powerlifting i ragbi. Postupanje po novim kriterijima počinje 1. ožujka 2019.