Zagreb, 13. siječnja 2017. - Dubravko Šimenc, osvajač olimpijskog zlata i srebra u vaterpolu, novi je predsjednik upravnog vijeća Zaklade hrvatskih sportaša. Odlučeno je to na sjednici upravnog vijeća Zaklade u novom mandatnom razdoblju 2017.-2020. održanoj 10. siječnja.

Zaklada je osnovana 2006. godine potpisivanjem ugovora između Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog kluba olimpijaca i Sportskih novosti, a cilj joj je osigurati financijsku i drugu potporu onim sportašima koji su u tijeku ili nakon sportske karijere ostali bez mogućnosti da ostvare osnovne uvjete za egzistenciju, liječenje, zapošljavanje, školovanje. Financijska sredstva osiguravaju se donacijama osnivača i članova Zaklade, djelatnostima Zaklade te donacijama domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba.

 

O visini i vrsti potpore i pomoći odluku donosi upravno vijeće na temelju javnog oglasa o prikupljanju zahtjeva koji se raspisuje početkom svake kalendraske godine. Razmatraju se i zamolbe koje su primljene naknadno, a čije rješavanje zahtijeva hitno postupanje. Pomoć može biti jednokratna ili višekratna, u vidu stipendije ili mjesečne pomoći kroz određeno razdoblje. Često se radi o podmirivanju troškova kupnje medicinskih pomagala, operacija, lijekova ili liječenja.

 

U deset godina postojanja Zaklada se posebno angažirala oko liječenja i rehabilitacije nekih sportaša, te je u pomoć priskočila, među ostalima, Miri Poljaku, Mati Parlovu, Albinu Vidoviću, Iztoku Pucu, Sandri Paović, Ediju Ponošu, Maji Golub Fijačko, Dragici Mijač Palaversi, jeleni Vuković te Hrvoju Kontaku.

 

Članovi upravnog vijeća Zaklade su Mario Zorko, Dario Šimić i Slavko Goluža (Sportske novosti), Zoran Primorac, Dubravko Šimenc, Damir Škaro i Nika Fleiss (Hrvatski klub olimpijaca), Danira Bilić, Tamara Boroš, Vjekoslav Lovrić i Biserka Vrbek (Hrvatski olimpijski obor). Za upraviteljicu Zaklade reizabrana je Biserka Vrbek, pomoćnica glavnog tajnika HOO-a za pravne i zajedničke poslove.
Na čelu Zaklade bio je od početka djelovanja do 2017. godine Zvonimir Boban. (hoo/msč)