Zagreb, 3. prosinca 2008. - S namjerom da pomognu onima kojima je doista potrebna, a trajno su zadužili hrvatski sport, Zaklada hrvatskih sportaša, čiji su osnivači Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski klub olimpijaca i Sportske novosti, uputili su javni poziv kako onim sportašima kojima je pomoć potrebna tako i potencijalnim donatorima Zaklade.

Zagreb, 3. prosinca 2008. - S namjerom da pomognu onima kojima je doista potrebna, a trajno su zadužili hrvatski sport, Zaklada hrvatskih sportaša, čiji su osnivači Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski klub olimpijaca i Sportske novosti, uputili su javni poziv kako onim sportašima kojima je pomoć potrebna tako i potencijalnim donatorima Zaklade. Zaklada hrvatskih sportaša pod vodstvom uglednog sportskog dužnosnika i sportaša Zvonimira Bobana te ravnateljice Biserke Vrbek, pomoćnice glavnog tajnika HOO-a, već je pokazala svu svoju opravdanost pomažući u situacijama koje nadilaze materijalne i financijske mogućnosti sportaša u životnim teškoćama.
Zainteresirani za program pomoći Zaklade mogu se javiti do 15. prosinca ove godine na adresu tajništva Hrvatskog olimpijskog odbora u Zagrebu.

Tekst poziva Zaklade hrvatskih sportaša:
Zaklada hrvatskih sportaša, čiji su osnivači Hrvatski klub olimpijaca, Sportske novosti i Hrvatski olimpijski odbor, temeljem članka 3. i 5. Pravilnika o mjerilima, kriterijima i postupku dodjele potpore Zaklade hrvatskih sportaša pozivaju:

aktivne sportaše i bivše sportaše
, čija je zdravstvena odnosno životna egzistencija ugrožena, a nemaju drugih mogućnosti za njihovo rješavanje da se jave Zakladi hrvatskih sportaša dostavom zahtjeva za pomoć sa vjerodostojnim dokazima o situaciji za koju traže pomoć,

nacionalne sportske saveze i sportske udruge koje imaju saznanja o sportašima čija životna egzistencija je ugrožena, da obavijeste svoje sportaše o ovoj objavi ili da informaciju o tim sportašima jave Zakladi hrvatskih sportaša,

fizičke i prave osobe koje imaju mogućnosti pomoći sportašima i Zakladi hrvatskih sportaša u ostvarenju njene svrhe da se obrate Zakladi hrvatskih sportaša.

Podsjetimo, Zaklada hrvatskih sportaša utemeljena je sa svrhom ostvarivanja općekorisne i dobrotvorne svrhe davanjem novčane i druge potpore vrhunskim sportašima i sportašicama koji su nakon sportske karijere ostali bez mogućnosti da vlastitim sredstvima ostvare uvjete za životnu egzistenciju, stanovanje, liječenje, zapošljavanje, pomoć u stvaranju uvjeta za školovanje ili osposobljavanje i slično.
Financijski i drugu potporu vrhunskim sportašima Zaklada hrvatskih sportaša osigurava za - pomoć u teškom materijalno-novčanom stanju, pomoć za skrb i liječenje, nabavu osnovnih medicinskih pomagala, pomoć u stanovanju, školovanju i osposobljavanju, zapošljavanje i samozapošljavanje.
Vrhunskim hrvatskim sportašem smatra se osoba koja ima status vrhunskog sportaša (I. do III. kategorije), a sukladno Zakonu o sportu i Pravilniku o kategorizaciji sportaša, a iznimno, u posebnim situacijama socijalne potrebe i drugi sportaši koji su ostvarili značajne rezultate za sportske klubove ili nacionalnu reprezentaciju na službenim natjecanjima, u sportovima čiji su nacionalni savezi članovi HOO-a. Vrhunskim sportašem, u smislu djelovanja Zaklade, smatra se i osoba koja je to bila, odnosno bivši vrhunski sportaši.