Zagreb, 22. studenoga 2021. - U prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) održana je sjednica Komisije sportaša HOO-a, prvi put s fizičkom nazočnošću  članova Komisije nakon izbora njezina članstva u aktualnom mandatu. Prije ove sjednice održana je još samo jedna, i to elektronička sjednica Komisije.


Sjednicu je obilježilo iznimno sadržajno i kreativno ozračje, sa sudjelovanjem svih nazočnih članova Komisije sportaša, što je potvrdilo njihovu osviještenost i značaj uloge koju sportaši u okviru ove Komisije trebaju poduzeti za boljitak sporta u Hrvatskoj.
Sjednici su bili nazočni: predsjednica Komisije sportaša HOO-a Blanka Vlašić te članovi: Tin Srbić, Snježana Pejčić, Božo Starčević, Vedrana Malec i Dino Belošević. Sjednici nisu mogli nazočiti: Barbara Matić, Natko Zrnčić Dim, Maro Joković i Ardena Bajlo.
Među prijedlozima i odlukama sa sjednice potrebno je istaknuti:

1. Komisija sportaša je odlučila da će predstavnici Komisije sportaša HOO-a u Skupštini HOO-a biti Blanka Vlašić, Tin Srbić i Vedrana Malec.
2. Komisija sportaša HOO-a posebno se zalaže za osnivanje komisija sportaša u nacionalnim sportskim savezima te će se u tu svrhu poduzeti sljedeći koraci:
- bit će pripremljen dopis za sve NSS-e koji će, prema prijedlogu, potpisati predsjednica Komisije Blanka Vlašić i predsjednik HOO-a Zlatko Mateša, a tim dopisom savezi će biti upitani jesu li osnovali vlastitu komisiju sportaša, a ako još nisu - kada to planiraju učiniti,
- dogovoreno je da se medijski prezentira rad Komisije sportaša Hrvatskog gimnastičkog saveza kao pozitivni primjer prakse aktivne komisije,
- Komisija sportaša HOO-a će posjetit će sportaše ili komisije sportaša u NSS-ima,
- Komisija sportaša pratit će rad Komisija u savezima, po potrebi posjećivati sportaše na pripremama i na susretima gdje mogu razgovarati o interesima sportaša,
- Komisija sportaša HOO-a zalaže se za suradnju s komisijama sportaša NSS-a,
- Komisija sportaša HOO-a poziva HOO da u programu za 2022. planira određena financijska sredstva koja bi bila namijenjena programima komisija sportaša NSS-a, jer nema drugih načina da se savezi motiviraju ili sankcioniraju vezano uz osnivanje komisija sportaša u savezima.
3. nacionalni sportski savezi zimskih olimpijskih sportova bit će pozvani na pripremu kandidata za izbor predstavnika zimskih olimpijskih sportova na ZOI-ju Peking 2022. Vedrana Malec i Natko Zrnčić Dim, kao dosadašnji predstavnici zimskih olimpijskih sportova u Komisiji sportaša HOO-a, imaju podršku Komisije za nominacije u novim izborima kao vrlo aktivni i zainteresirani kandidati za rad Komisije sportaša.
4. Komisija sportaša HOO-a pridružuje se programu ambasadora školskog sporta na koju funkciju su imenovani Blanka Vlašić i Tin Srbić (Hrvatski školski sportski savez). Predlaže se taj program pripremiti kao projekt Komisije koji bi se sufinancirao iz programa Olimpijske solidarnosti namijenjene potporama Komisija sportaša NOO-a (10.000 dolara) u 2022. U taj projekt uključili bi se i drugi sportaši. Provedba ovog programa izuzetno je važna jer se hitno moraju početi poduzimati aktivnosti u svrhu bavljenja sportom djece u Hrvatskoj. Naime, Hrvatska ima najveći broj pretile djece, naša djeca nedovoljno sudjeluju u sportskim programima, nedovoljno se sredstava izdvaja za razvoj sporta u Hrvatskoj (RH je na zadnjem mjestu u EU po izdvajanima iz Državnog proračuna za razvoj sporta). Podupire se zaključenje prethodno pripremljenog Sporazuma o razvoju sporta u školama, kojem bi se kao potpisnik pridružila i Komisija sportaša HOO-a, jer se iskazuje potreba za povećanjem broja sati tjelesnog odgoja i aktivnosti u školama, te satove i programe treba unaprijediti (nutricionizam) i prilagoditi potrebama djece.
5. Također treba raditi na uspostavljanju boljih uvjeta za rad sportskih klubova koji trebaju uključiti veći broj djece, mladih i ostalih na sportskim programima u svrhu poboljšanja zdravlja svih građana. Komisija sportaša će se angažirati na suradnji s medijima sa svrhom javnog osvještavanja potrebe za razvoj i bavljenje sportom. Suradnja sa Sportskom televizijom, korištenje svih raspoloživih načina internet komunikacije i odnosa s javnošću, uz potporu marketinga i informiranja HOO-a.
6. Komisija sportaša daje potporu osnivanju Karijernog centra HOO-a i zalaže se za realizaciju programa potpore dvojne (dual) karijere sportaša.
7. Komisija će biti u komunikaciji oko dokumenata i programa HOO-a u kojima se mogu angažirati (Projekt Peking 2024., PJPS za 2022.,.., a sljedeća sjednica Komisije planira se organizirati za oko dva mjeseca. Za one koji neće moći doći radi priprema i natjecanja, predlaže se praćenje sjednice video komunikacijom.

Sudeći prema angažmanu na svojoj 2. sjednici, Komisija sportaša HOO-a započinje s oživotvorenjem uloge važnog čimbenika u djelatnosti HOO-a i za razvoj  sporta u Lijepoj našoj. (hoo)