Zagreb, 26. svibnja 2021. - Pod predsjedavanjem novog, starog čelnika Jure Ozmeca, u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) održana je konstituirajuća sjednica Komisije za informiranje i izdavaštvo HOO-a za mandatno razdoblje 2020. - 2024.

U kadrovskom pogledu Komisija nije doživjela veće promjena u odnosu na prošli saziv. Pojačanje joj je novinar Večernjeg lista Dražen Brajdić, a tajnicom Komisije potvrđena je voditeljica Odjela za komunikaciju i multimedije HOO-a Marijana Mikašinović Jambrović. Na toj dužnosti zamijenila je Radicu Jurkin koja će u novom četverogodišnjem razdoblju biti članica Komisije.
Nakon jednoglasno prihvaćenog izvješća o radu Komisije za prethodno razdoblje, isto se dogodilo i s Programom rada Komisije za aktualni mandat. Uz dopunu Komunikacijskog plana, Komisija će težiti unaprijediti komunikacijske platforme HOO-a, dati preporuke za redizajn mrežnih stranica, kao i vlastiti prilog obilježavanju 30. obljetnice HOO-a te nastaviti s potporom sportskoj publicistici. Istaknuto je da je u prošle četiri godine Komisija pomogla, a to najčešće znači - sufinancirala, 27 projekata, ponajprije u izdavaštvu. Što se tiče nastavka sufinanciranja, taj proces će biti utvrđen na jednoj od idućih sjednica kada se točno definiraju programska sredstva kojima će Komisija raspolagati.
Prihvaćeno je i izvješće o radu servisa Sportska Hrvatska te najavljena njegova modernizacija, kao i dodatna popularizacija među nacionalnim sportskim savezima i lokalnim sportskim zajednicama. Komunikacijski seminari HOO-a i HZSN-a dobili su pohvalne epitete i predloženo je da se s tom praksom nastavi i u budućnosti.
Za kraj prve sjednice Radica Jurkin informirala je članove Komisije o nedavno održanoj obnoviteljskoj skupštini Hrvatskog društva za povijest športa. (hoo/vk)