Zagreb, 2. travnja 2021. - Temeljem odluke Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) s 11. sjednice, održane 29. ožujka 2021. godine u Zagrebu, Hrvatski olimpijski odbor raspisuje natječaj za izbor i imenovanje glavnog tajnika HOO-a za mandatno razdoblje 2021. - 2025.

 

Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- da je državljanin Republike Hrvatske,

- da posjeduje visoku stručnu spremu,

- da ima najmanje pet godina iskustava na rukovodećim poslovima,

- da vlada jednim od službenih jezika Međunarodnog olimpijskog odbora - engleskim ili francuskim,

- da se nije ogriješio o etičke norme i moralna načela športa i olimpizma,

- da nema prepreke iz članka 13. Zakona o sportu,

- prednost pri izboru ima osoba koja poznaje sustav i djelovanje sporta, koja je ugledni sportski djelatnik i ima iskustva na rukovodećim poslovima u sportu.

Uz prijavu s kratkim životopisom, kandidati su dužni priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta iz natječaja.

Glavni tajnik se imenuje na određeno vrijeme, u pravilu na četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za glavnog tajnika.

Glavni tajnik ostvaruje prava iz radnog odnosa u Stručnoj službi Hrvatskog olimpijskog odbora.

Prijava na natječaj dostavlja se u roku od osam dana od dana objave natječaja, i to na adresu:

 

HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR

Tajništvo

„NATJEČAJ ZA GLAVNOG TAJNIKA“

Trg Krešimira Ćosića 11

10 000  Zagreb

 

Dana 2. travnja 2021. godine natječaj za izbor i imenovanje glavnog tajnika HOO-a objavljen je i u dnevnim novinama - Jutarnjem listu i Sportskim novostima.