Zagreb, 19. ožujka 2020. - Nacionalni stožer civilne zaštite RH s danom 19. ožujka 2020. godine donio je Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja. Potrebno se pridržavati svih mjera navedene Odluke, a posebno skrećemo pozornost na dio Odluke koji se odnosi na obustavu svih sportskih natjecanja i organiziranih treninga te obustavu rada teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara.

Odluku prenosimo u cijelosti:

Obvezno je strogo se pridržavati protuepidemijskih mjera i stroge mjere socijalnog distanciranja iz ove Odluke u trajanju od 30 dana od dana njezina donošenja.

Stroga mjera socijalnog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje dva (2) metra u zatvorenom prostoru i jednog (1) metra na otvorenom prostoru.

Protuepidemijske mjere koje se nalažu ovom Odlukom su: zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu te obustava rada u djelatnosti trgovine osim:
- prodavaonica prehrambenih artikala
- prodavaonica prehrambenih i higijenskih artikala
- tržnica i ribarnica
- specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje lijekova (ljekarne)
- specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje veterinarsko-medicinskih proizvoda
- poljoprivrednih ljekarni
- benzinskih postaja
- kioska
- pekarnica
- kemijskih praonica rublja
- specijaliziranih prodavaonica za prodaju ortopedskih i drugih pomagala
- specijaliziranih prodavaonica dječje opreme
- specijaliziranih prodavaonica hrane za životinje
- izdavanje građevinskog materijala na temelju narudžbe u maloprodaji
- logističkih i distributivnih centara hrane, pića i higijenskih proizvoda i veledrogerija

Obustava rada:
- svih kulturnih djelatnosti (muzeji, kazališta, kina, knjižnice, čitaonice) te obustava održavanja izložbi, revija i sajmova
- ugostiteljskih objekata svih kategorija, uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane, usluge smještaja te rada pučkih i studentskih kuhinja
- svih uslužnih djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (npr. frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri, saloni za masažu, saune, bazeni)
- svih sportskih natjecanja i organiziranih treninga te obustava rada teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara
- dječjih i drugih radionica te organiziranih plesnih škola
- autoškola i škola stranih jezika
- svih vjerskih okupljanja

Prodavaonice i objekti koji nastavljaju rad u skladu s ovom Odlukom obvezni su:
- osigurati da se kod ulaska u prodavaonice i objekte ne stvaraju gužve, te jasne upute o tome staviti na sve ulaze u prodavaonice i objekte kao i ostala prodajna mjesta
- svu rasutu robu prodavati zapakirano
- primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora
- organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika uz poštovanje stroge mjere socijalnog distanciranja
- redovito provjetravati prostore
- osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke u prostorima za korisnike te uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolesti
- na vidljivim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja
- redovito provjetravati prostore
- na vidljivim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja

Poslodavci su obvezni:
- organizirati rad od kuće gdje je moguće, otkazati sastanke ili organizirati telekonferencije i koristiti druge tehnologije za održavanje sastanaka na daljinu
- otkazati službena putovanja izvan države osim prijeko potrebnih
- zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke, a posebno kroz aktivaciju operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljena je na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite.