Olimpijska solidarnost neovisno je tijelo Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) odgovorno za provođenje i upravljanje distribucijom prihoda dobivenih od televizijskih prava prijenosa olimpijskih igara a koja pripadaju nacionalnim olimpijskim odborima (NOO).

 

Osnovna je zadaća Olimpijske solidarnosti planiranje, organiziranje i kontrola realizacije programa potpore NOO-ima, posebno onima kojima je pomoć najpotrebnija. Za upravljanje aktivnostima Olimpijske solidarnosti, koje uključuju odobravanje programa i proračuna baziranih na četverogodišnjim planovima, provođenje programa, kontrolu i ostale aktivnosti, odgovorna je Komisija za olimpijsku solidarnost MOO-a.

Olimpijska solidarnost pruža NOO-ima financijsku, stručnu i administrativnu potporu u četverogodišnjem razdoblju između olimpijskih igara u programskim područjima:

1. Svjetski program
2. Kontinentalni programi
3. Potpore za sudjelovanje na Olimpijskim igrama.