Zagreb, 29. lipnja 2022. - Ugledni sportski dužnosnik i znanstvenik, prof. Ivan Mecanović, preminuo je 21. lipnja 2022. u Zagrebu u 89. godini života. Posljednji ispraćaj održan je na zagrebačkom Mirogoju 27. lipnja u krugu obitelji. Sukladno želji, objava o njegovu odlasku uslijedila je nakon posljednjeg ispraćaja. 


Rođen je 14. lipnja 1934. godine u Osijeku, u kojem je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1957. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1961. godine i na Ekonomskom fakultetu istog sveučilišta. Doktorat ekonomskih znanosti stekao je 1976., a doktorat pravnih znanosti 1991. godine.
Do 1976. godine profesor Mecanović dugi je niz godina radio na rukovodećim mjestima u gospodarstvu grada Osijeka, a do umirovljenja 2004. godine, obnašao je brojne dužnosti u akademskoj i društvenoj zajednici. 
Izvanredni je profesor od 1976., i redoviti profesor Ustavnog prava od 1982., redoviti profesor Informatike od 1988., predstojnik Katedre za ustavno pravo i Katedre metodološko-informacijskih znanosti, predstojnik Centra za odnose s udruženim radom (Centra za gospodarstvo), voditelj poslijediplomskih studija i dekan Pravnog fakulteta u Osijeku.
Od 1978. do 1982. godine profesor Mecanović predsjednik je Izvršnog vijeća Sabora SR Hrvatske, a od 1982. do 1990. godine je predsjednik Savjeta za društvene djelatnosti SR Hrvatske.
Obnašao je i dužnost potpredsjednika Stalne međunarodne konferencije o informatici SPIN konferencije (Malaga - Havana) i predsjednika Savjeta za informatiku SFRJ i SRH.
U bogatom znanstveno-nastavnom radu na fakultetima uvodio je nove predmete – Informatiku, Pravo informacija i Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora, objavio preko 280 znanstvenih i stručnih radova, više od 20 knjiga i desetak knjiga u suautorstvu iz područja ustavnog prava, ekonomike i organizacije društvenih djelatnosti, informatike i marketinga. Bio je nositelj više znanstvenih projekata, mentor sedam doktorskih disertacija i više od desetak magisterija znanosti. Uz rad na Pravnom fakultetu, predavao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu te na brojnim poslijediplomskim studijima u zemlji i inozemstvu.
Kao gost profesor predavao je u Gdanjsku, Muenchenu, Padovi i Pečuhu. Među objavljenim znanstvenim knjigama i monografijama posebno se ističu: Ekonomika društvenih djelatnosti, Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora I. i II., Jugoslavenski ustavi, Uvod u pravo informacija i Državne (regulatorne) i javne agencije.
Odlukom Senata od 22. studenoga 2004. godine dodijeljeno mu je počasno znanstveno-nastavno zvanje: profesor emeritus.
Pored grandiozne stručno-znanstvene biografije treba istaknuti da je profesor Mecanović ostavio veliki trag i u sportu rodnog Osijeka, SR Hrvatske i Jugoslavije.
Bio je član brojnih sportskih tijela, SIZ-ova. Između ostalih bio je i predsjednik Saveza za fizičku kulturu Općine Osijek, član predsjedništva SFK Hrvatske i Jugoslavije, a kruna njegova višegodišnjeg sportskog rada došla je 1986. godine, kada je kao tek četvrti Hrvat izabran za predsjednika Jugoslavenskog olimpijskog odbora. Tu je dužnost obnašao do 1989. godine.
Profesor Ivan Mecanović dobitnik je brojnih društvenih priznanja - na lokalnoj, republičkoj i državnoj razini. (jg)

 

Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Zlatko Mateša i glavni tajnik Siniša Krajač izrazili su sućut kćeri preminulog prof. Mecanovića:

 

Poštovana gospođo Ajduković,

povodom smrti dragog Vam oca, uglednog hrvatskog znanstvenika Ivana Mecanovića, čovjeka koji je ostavio veliki trag i u hrvatskom sportu, primite izraze najdublje sućuti u osobno ime i u ime cjelokupne hrvatske sportske zajednice.