LAUSANNE, 16. veljače 2012. – Pet je gradova do 15. veljače predalo Međunarodnom olimpijskom odboru (MOO) kandidaturu za domaćinstvo Olimpijskih igara 2020., i to Istambul (Turska), Tokio (Japan), Baku (Azerbajdžan), Doha (Katar) i Madrid (Španjolska).

LAUSANNE, 16. veljače 2012. – Pet je gradova do 15. veljače predalo Međunarodnom olimpijskom odboru (MOO) kandidaturu za domaćinstvo Olimpijskih igara 2020., i to Istanbul (Turska), Tokio (Japan), Baku (Azerbajdžan), Doha (Katar) i Madrid (Španjolska).

Izvršni odbor MOO-a će u svibnju 2012. na sjednici u Quebec Cityju odlučiti o gradovima kandidatima koji će se natjecati u drugom izbornom krugu. Izbor grada domaćina održat će se 7. rujna 2013. na zasjedanju MOO-a u Buenos Aires (Argentina).