ZAGREB, 27. lipnja 2011. - U sjedištu Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) održana je 27. lipnja 2011. 10. sjednica Hrvatskog fair play odbora, koja je u cijelosti bila usmjerena na pripreme 17. Europskog fair play Kongresa.

ZAGREB, 27. lipnja 2011. - U sjedištu Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) održana je 27. lipnja 2011. 10. sjednica Hrvatskog fair play odbora, koja je u cijelosti bila usmjerena na pripreme 17. Europskog fair play Kongresa.

17. Europski fair play kongres održava se 29. i 30. rujna 2011. u Poreču a pristigle su prijave iz deset europskih zemalja i Hrvatske. Rok za prijavu sudionika kongresa iz Hrvatske ističe 30. lipnja, a za sudionike iz europskih zemalja 31. srpnja ove godine. Očekuje se oko 200 sudionika, među njima nastavnici, profesori, studenti, športaši, sportski djelatnici.

Predavači će između ostalog biti Gilad Weingarten, Patrick Duffy, Spyros Kapralos, Yannis Daras, Matej Tušek, Benjamin Perasović, Dražen Lalić, Franjo Prot, Jura Ozmec i Zrinko Čustonja. Pristigle su i prijave za kratka usmena izlaganja koja obuhvaćaju primjere dobre prakse na temu kongresa: „Je li šport dio kulture, fair play kao dio športske kulture“.

Znanstveni odbor kongresa, na čelu s predsjednicom odbora Romanom Caput Jogunicom aktivno sudjeluje u pripremama, iako ga najodgovorniji dio posla tek očekuje, u dijelu provjere prijavljenih radova. U tome će im se aktivni priključiti Manfred Leamer, profesor na njemačkom Sveučilištu Köln i član Izvršnog odbora Njemačkog olimpijskog instituta u Berlinu.

Tri izložbe koje prate sam kongre u završnoj su fazi: izložba likovnih radova učenika osnovnih škola sa područja Primorsko-goranske županije, Istarske Županije i Grada Zagreba na temu fair playa te izložbe fotografija Hrvatskog zbora sportskih novinara i Hrvatskog športskog saveza gluhih na temu fair playa.

Ova će manifestacija dovesti u Poreč mnoge poznate, aktualne i bivše, vrhunske športaše iz Hrvatske i drugih europskih zemalja, zato se s iščekivanjem ulazi u završnu fazu prijavnog roka za kongres.