POREČ/ZAGREB, 19. travnja 2011. – Europski fair play odbor (EFPM), pod predsjedanjem predsjednika Carlosa Gonsalvesa, u Poreču je 15. i 16. travnja održao 44.sjednicu Izvršnog odbora EFPM-a.

POREČ/ZAGREB, 19. travnja 2011. – Europski fair play odbor (EFPM), pod predsjedanjem predsjednika Carlosa Gonsalvesa, u Poreču je 15. i 16. travnja održao 44.sjednicu Izvršnog odbora EFPM-a. u radu sjednice sudjelovali su i članovi IO: Erdogan Aripinar (Turska), Manfred Lammer (Njemačka), Georges Diderich (Luksemburg), Ioannis Psilooulos (glavni tajnik EFPM-Grčka), Lottas Charalmbos (Cipar), Katarina Raczova (Slovačka) i Christian Hinterberger (Austrija).
Kako je glavna tema ovog sastanka bila izvješće o tijeku priprema za 17. Europski fair play kongres i Glavnu skupštinu EFPM koji će se od 28.9. do 1.10.2011. održati u Poreču, sa strane domaćina Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) sjednici su nazočili: Romana Caput Jogunica kao predsjednica Znanstvenog odbora 17. Kongresa, Biserka Perman, predsjednica Hrvatskog fair play odbora, Biserka Vrbek voditeljica Projekta 17.Europskog fair play kongresa te Goran Jukić, član Hrvatskog fair play odbora.
Članovi Izvršnog odbora EFPM izrazili su zadovoljstvo sa do sada izvršenim aktivnostima u pripremi 17. EFP Kongresa, izražavajući pri tom posebno zadovoljstvo što će se Kongres održati u turističkom biseru, gradu Poreču. Sudionike je primila dogradonačelnica Poreča Nadia Štifanić Dobrilović, a održan je i sastanak s predsjednikom HOO-a Zlatkom Matešom i predsjednikom Slovenskog olimpijskog odbora Janezom Kocijančićem.
Na sjednici je utvrđen i okvirni plan i program rada 17. EFP Kongresa, kao i pojedinosti oko pripreme predavanja, priopćenja, predavača i ostala organizacijska pitanja. Glavna tema i podtema Kongresa, (29.-30.9.2011.) bit će: „Sport as a part of Culture: Fair Play as a Part o Sports Culture“ sa sljedećim podtemama - Sport as an agent of moral change and transfer, Fair Play and supporters behaviour, Ethical conduct of the sport coaches, The media and the sport violence; a Glavna skupština EFPM-a održat će se 1. listopada 2011.