Ispis

Vukovar, 7. listopada 2018. - U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje u Vukovaru je od 4. do 6. listopada 2018. godine održan peti Simpozij učitelja i nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture, tematski naslovljen “Pristup nastavi tjelesne i zdravstvene kulture u Eksperimentalnom programu Škola za život“. Na simpoziju je sudjelovalo 240 učitelja i nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture iz svih županija Republike Hrvatske.

Na predmetnom simpoziju sudjelovala je i Nataša Muždalo, voditeljice Službe za športski standard Središnjeg državnog ureda za šport (SDUŠ). Kao jedna od najkreativnijih i najaktivnijih članica Hrvatskog fair play odbora (HFPO) Muždalo je predstavila projekt Edukativne razglednice s porukom o fair play ponašanju i Bonton ponašanja u športu za djecu školskog uzrasta, koji su izrađeni u partnerskom odnosu Središnjeg državnog ureda za šport i Hrvatskog fair play odbora.

 

- Ciljevi Eksperimentalnog programa Škola za život usmjereni su između ostalog na djecu i mlade osiguravanjem korisnog i smislenog obrazovanja u skladu s njihovim interesima, pa tako kada govorimo o sportu, služeći se nazivom Škola za život, na satu tjelesne i zdravstvene kulture govorimo o sportu koji je život - poruka je Nataše Muždalo. 

 

Svim sudionicima vukovarskog simpozija podijeljene su razglednice i bontonske brošure, a kroz interaktivno predavanje zaključeno je kako je sport sredstvo za socijalno uključenje i međuetnički dijalog te da je bonton u sportu zapravo primjenjiv u svim područjima života. (hfpo)