Zagreb, 14. studenoga 2022. - Odlukom Skupštine HOO-a sa 65. redovne sjednice od 13. rujna 2022. godine, pri Centru za prava u sportu Hrvatskog olimpijskog odbora osnovano je Žalbeno vijeće za antidoping. Osnivanje Žalbenog vijeća rezultat je revizije Svjetske antidopinške agencije (WADA) hrvatskog sustava za borbu protiv dopinga u sportu i potrebe institucionalnog i operativnog razdvajanja rada tijela za provođenje postupaka radi kršenja antidopinških pravila.

Žalbeno vijeće za antidoping pri HOO-u nadležno je provoditi postupke po žalbama na prvostupanjske odluke stegovnog vijeća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) koje je kao i HOO potpisnik WADA-ina Kodeksa, te kao takav je i obveznik postupanja temeljem njegovih odredbi. Osnivanje ovog Vijeća rezultat je višemjesečnog intenzivnog rada pripreme procesnih i materijalnopravnih pravila te usklađivanja tih pravila s WADA-inim Kodeksom kako bi posljedično pravila dobila i zeleno svijetlo WADA-e na njihovo usvajanje pred nadležnim tijelima HOO-a. Osim provođenja spomenutih postupaka ovo tijelo bit će nadležno, u okviru Centra za prava u sportu, za praćenje i implementaciju najboljih praksi u ovom području. U tom smislu već su provedene aktivnosti tijekom rujna i listopada 2022. godine koje su uključivale posjet laboratoriju u Seibersdoftu na poziv austrijske delegacije i prof. Gmeinera Guentera, sudjelovanje na konferenciji Arbitražnog suda za sport (CAS) u Lausanne na temu rješavanja sporova u sportu u području antidopinga, te sudjelovanje članova Žalbenog vijeća na predavanju na temu zaštite ljudskih prava u sportu koje je održao ambasador Federico Vallegas na kampusu Swiss School of Business and Management u Ženevi.

Konstituirajuća sjednica Žalbenog vijeća za antidoping održana je 25. listopada 2022. godine, čime je ovo Vijeće i službeno započelo s radom. Osim prezentacije odluke o osnivanju i međusobnog upoznavanja članova Vijeća koji su svi redom stručnjaci svojeg područja djelovanja, predsjednik žalbenog vijeća Davor Lazić predstavio je članovima i Pravilnik o postupku pred Žalbenim vijećem za antidoping Hrvatskog olimpijskog odbora te iznio prijedloge daljnjega rada i djelovanja. Osnivanje ovog Vijeća pri Centru za prava u sportu Hrvatskog olimpijskog odbora dobilo je pohvale komisija Vijeća Europe te, kao primjer dobre prakse, bilo i tema sastanka između hrvatske ministrice turizma i sporta Nikoline Brnjac i glavne tajnice Vijeća Europe Marije Pejčinović Burić na sastanku ministara Vijeća Europe koje je održano u Antalyji (Turska) 26. listopada 2022. godine. (hoo)