Biciklizam je na Igrama od početka modernih olimpijskih igara - OI Atena 1896.

Prvi hrvatski biciklisti koji su nastupili Igrama bili su Đuro Dukanović, Koloman Sović i Rudolf Truban (OI Pariz 1924.)

(hoo/rj)