Pravilnik o jednostavnoj nabavi - 21.5.2019.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi - 28.6.2017.

 

Narudžbenica

Plan nabave 2021 - odluka o VI. izmjenama i dopunama
Plan nabave 2021 - odluka o V. izmjenama i dopunama
Plan nabave 2021 - odluka o IV. izmjenama i dopunama
Plan nabave 2021 - odluka o III. izmjenama i dopunama
Plan nabave 2021 - odluka o II. izmjenama i dopunama
Plan nabave 2021 - odluka o I. izmjenama i dopunama

Odluka o donošenju Plana nabave i Plan nabave za 2021. godinu

Plan nabave 2020 - odluka o X. izmjenama i dopunama
Plan nabave 2020 - odluka o IX. izmjenama i dopunama
Plan nabave 2020 - odluka o VIII. izmjenama i dopunama
Plan nabave 2020 - odluka o VII. izmjenama i dopunama
Plan nabave 2020 - odluka o VI. izmjenama i dopunama
Plan nabave 2020 - odluka o V. izmjenama i dopunama
Plan nabave 2020 - odluka o IV. izmjenama i dopunama

Plan nabave 2020 - odluka o III. izmjenama i dopunama

Plan nabave 2020 - odluka o II. izmjenama i dopunama

Plan nabave 2020 - odluka o I. izmjenama i dopunama

Plan nabave 2020 - odluka o donošenju

 

Plan nabave 2019-odluka o III. izmjenama i dopunama 

Plan nabave 2019-odluka o II. izmjenama i dopunama 

Plan nabave 2019-odluka o I. izmjenama i dopunama

Plan nabave 2019 - odluka o donošenju

 

Registar ugovora - 16.12.2019.

Registar ugovora - 23.05.2019.

Plan nabave 2018.

Plan nabave 2018 - I izmjene i dopune

Plan nabave 2017. - izmjena 27.11.2017.

Plan nabave 2017. - izmjena 3.3.2017.

Plan nabave 2017. - izmjena 23.2.2017.

Plan nabave 2017.

Plan nabave 2016. - izmjene 20.12.2016.

Plan nabave 2016. - izmjene 24.2.2016.

Plan nabave 2016.

 

Popis gospodarskih subjekata u sukobu interesa s HOO-om - 2017.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - lipanj 2020.

Registar sklopljenih ugovora - javna nabava 2014-2015