VIJEĆE u mandatu 2002. - 2004.
(izabrani 16.10.2002.)Predsjednik HOO-a

Zlatko Mateša


Dopredsjednici HOO-a
Goranko Fižulić (Hrvatski jedriličarski savez)
Ivo Goran Munivrana (Hrvatski stolnoteniski savez)
Nikola Švigir (Hrvatski savez hokeja na ledu)

Članovi
Perica Bukić (Klub hrvatskih olimpijaca)
Marko Ćurković (Hrvatski kajakaški savez)
Maja Inđić (Hrvatski softball savez)
Vlatko Marković (Hrvatski nogometni savez )
Franjo Prot (Hrvatski taekwondo savez)
Nada Senčar (Hrvatski savez sinkroniziranog plivanja)
Vlatko Škiljo (Hrvatski judo savez)
Josip Žufika (Savez športova županije koprivničko križevačke)
Antun Vrdoljak, član Međunarodnog olimpijskog odbora