Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora

Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora, prvi put izabrano 10. rujna 1991. godine na dan osnivanja Hrvatskog olimpijskog odbora, izvršno je tijelo koje od 2004. godine ima 17 članova. Među njima je član Međunrodnog olimpijskog odbora u Hrvatskoj po funkciji. Većina članova Vijeća je iz redova nacionalnih sportskih saveza čiji su sportovi uključeni u program olimpijskih igara. Njihov mandat traje paralelno s mandatom članova Skupštine iz čijeg sastava dolaze. Za izvršavanje određenih zadaća Vijeće osnova stalna ili povremena tijela (komisije) odnosno povjerenstva. Vijeće predlaže strategiju i politiku razvoja sporta, godišnje i višegodišnje programe javnih potreba u sportu, istice kandidature za organizaciju višesportskih natjecanja, predlaže učlanjenje u međunarodne sportske i nevladine institucije od interesa za Hrvatski olimpijski odbor; odlučuje o izboru sudionika olimpijskih i mediteranskih igara te višesportskih igara u nadležnosti HOO-a; imenuje predstavnika u drugim organizacijama, institucijama i tijelima, glavnog tajnika HOO-a; inicira i pokreće veze s drugim nacionalnim olimpijskim odborima; razmatra pitanja iz nadležnosti prema Statutu HOO-a i odluka Skupštine kojoj je odgovorno za svoj rad.

Vijeće HOO-a u mandatu 2020. - 2024.
(izabrani 5. listopada 2020.)

Vijeće HOO-a u mandatu 2016. - 2020.
(izabrani 6. listopada 2016.)

Vijeće HOO-a u mandatu 2012. - 2016.
(izabrani 12. studenog 2012.)