TAJNIŠTVO HOO-a
Zadaća je tajništva stvaranje uvjeta za rad i djelovanje predsjednika koji predstavlja Hrvatski olimpijski odbor (HOO) u zemlji i inozemstvu i rukovodi radom najviših tijela, za djelovanje člana (članova) Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO), Vijeća HOO-a, voditelja i članova stalnih radnih tijela Vijeća, Vijeća športske arbitraže i Etičkog odbora kao i stvaranje uvjeta za djelovanje glavnog tajnika koji koordinira rad tijela, rukovodi stručnom službom, zastupa HOO u odnosima s drugim pravnim subjektima i pred zakonom, odgovara za zakonitost rada svih tijela i službi HOO-a, za poštivanje Olimpijske povelje MOO-a, Statuta i drugih općih akata HOO-a.

 

Pri Tajništvu su organizirani odjeli i poslovi:
Savjetnica glavnog tajnika Mia Baćić
Odjel plana, analize i nabave, koordinatorica Tanja Bilić Brenner 
Glasnogovornik HOO-a Vinko Knežević 
Odjel za međunarodnu suradnju, voditeljica Ljiljana Ujlaki Šubić
Odjel za informatiku i velike sportske priredbe, voditelj Damir Dragičević
Odjel za računovodstvo i financije, ravnatelj Računovodstva i financija Zlatko Mežnarić, voditeljica računovodstva Marija Vodanović

PROGRAM OLIMPIJSKE SOLIDARNOSTI, voditeljica Vesna Peran

PROGRAMI EUROPSKE UNIJE, koordinatorica za fondove i programe Europske unije Alma Papić

CENTAR ZA PRAVA U SPORTU, tajnica Centra za prava u sportu Petra Pocrnić Perica


URED ZA PROGRAME NACIONALNIH SPORTSKIH SAVEZA I RAZVOJNE PROGRAME
Ured vodi pomoćnik glavnog tajnika za programe nacionalnih sportskih saveza i razvojne programe Neven Šavora.
Koordinator realizacije programa nacionalnih sportskih saveza je Robert Gojević.
Zadatak ureda je usklađivanje djelatnosti NŠS-a, posebice u ostvarivanju utvrđene strategije razvoja sporta nacionalne razine. Skrb o ostvarivanju interesa i potreba NŠS-a te opsluživanje NŠS-a radi ispunjenja njihovih temeljnih zakonskih zadaća i stvaranja pretpostavki za unapređenje sportske djelatnosti i dostizanje vrhunskih rezultata. Ured je nadležan za pitanja statusa sportaša i kategorizaciju, zdravstvenu skrb i savjetovanje o prehrani i vitaminizaciji, praćenje sportskih rezultata, koordinaciju nastupa na međunarodnim sportskim natjecanjima i druga pitanja važna za razvoj neolimpijskih i olimpijskih sportova čiji su savezi članice HOO-a.

 

URED ZA OLIMPIJSKI PROGRAM (UZOP)
Ured vodi pomoćnik glavnog tajnika za olimpijski program Damir Šegota.
Zadatak je ureda praćenje svjetskih i kontinentalnih višešportskih programa i aktivnosti međunarodnih sportskih federacija, prije svega u nadležnosti i pod pokroviteljstvom Međunarodnog olimpijskog odbora. Predlaganje sudjelovanja na višešportskim natjecanjima i priredbama, predlaganje kriterija za odabir športaša i selekcija za nastup, posebno na Olimpijskim igrama. Organizacija poslova u pripremi sportaša i nacionalnih selekcija za nastup na Olimpijskim igrama i drugim višešportskim priredbama među kojima su i međunarodna natjecanja mladeži.

 

URED ZA PROGRAME LOKALNOG SPORTA (ULS)
Ured vodi pomoćnik glavnog tajnika za programe lokalnog sporta Hrvoje Balen.
Zadatak je ureda poticanje i usklađivanje djelatnosti sportskih zajednica, posebno županijskih, ali i gradskih i općinskih, radi ostvarivanja utvrđene strategije razvoja sporta u Republici Hrvatskoj i izvršenja nacionalnog sportskog programa. Suradnja u izradi programa javnih potreba u sportu i usklađenje tih programa sa sportskim programom nacionalne razine.

MARKETING
Ured vodi pomoćnik glavnog tajnika za marketing Ranko Ćetković.
Zadaća je kreiranje marketinške ponude HOO-a, planiranje djelatnosti i suradnje s partnerima u ostvarivanju prihoda kroz marketinšku djelatnost. Stvaranje povoljnog imidža HOO-a odgovarajućom promocijom djelatnosti članica i HOO-a. Skrb o poslovanju hrvatske olimpijske obitelji, o međusobnom ispunjenju prava i obveza njegovih članica te o angažiranju novih potencijalnih partnera i sponzora. Suradnja sa sponzorima, donatorima, partnerima i drugim poslovnim subjektima u svrhu realizacije programa hrvatskog sporta. 


PRAVNI I ZAJEDNIČKI POSLOVI
Ured vodi pomoćnica glavnog tajnika za pravne i zajedničke poslove Biserka Vrbek.
Zadaća je obavljanje savjetodavnih poslova u praćenju i primjeni zakonskih propisa koji se odnose na područje športa te drugih pravnih poslova u interesu sporta, pravna pomoć NŠS-ima i sportskim udrugama na lokalnoj razini, opsluživanje tijela HOO-a i njihovih radnih tijela u pravnim pitanjima. Priprema materijala za sjednice te skrb o provedbi zaključaka i odluka. Skrb o primjeni međunarodnih pravnih pravila u hrvatskom sportu.