Stručna služba HOO-a

Stručna služba Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) obavlja upravljačke, stručne, administrativne i tehničke poslove i zadaće u području sporta, međunarodnih sportskih odnosa i aktivnosti te izvršava obveze utvrđene zakonima i propisima. Pitanja ustrojstva, rukovođenja i načina rada stručne službe HOO-a uređena su Pravilnikom o poslovodnom ustroju a njenim radom rukovodi glavni tajnik HOO-a po funkciji.

Zagreb, 27. kolovoza 2021. - Stupanjem na snagu nove državne Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 92/2021), ukida se i obveza plaćanja upravnih pristojbi za izdavanje rješenja o kategorizaciji sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO). Iz Tajništva HOO-a na adrese nacionalnih sportskih saveza, županijskih sportskih zajednica i klubova upućena je obavijest o toj promjeni, pravomoćnoj od 1. rujna 2021. godine.

TAJNIŠTVO HOO-a

 

Zadaća je tajništva stvaranje uvjeta za rad i djelovanje predsjednika koji predstavlja Hrvatski olimpijski odbor (HOO) u zemlji i inozemstvu i rukovodi radom najviših tijela, za djelovanje člana (članova) Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO), Vijeća HOO-a, voditelja i članova stalnih radnih tijela Vijeća, Vijeća športske arbitraže i Etičkog odbora kao i stvaranje uvjeta za djelovanje glavnog tajnika koji koordinira rad tijela, rukovodi stručnom službom, zastupa HOO u odnosima s drugim pravnim subjektima i pred zakonom, odgovara za zakonitost rada svih tijela i službi HOO-a, za poštivanje Olimpijske povelje MOO-a, Statuta i drugih općih akata HOO-a.

Stručna služba Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) organizirana je u sjedištu HOO-a u Zagrebu, Trg Krešimira Ćosića 11 (Dom sportova).