Skupština HOO-a

Skupština HOO-a najviše je upravljačko tijelo koje utvrđuje strategiju i politiku razvoja hrvatskog sporta, odlučuje o učlanjenju u međunarodne športske i nedržavne asocijacije od interesa za HOO i hrvatski sport, o isticanju kandidature za organizaciju višešportskih natjecanja u nadležnosti, o verifikaciji svojih članova, učlanjenju, sankcijama i prestanku članstva, o izboru tijela Skupštine i druge zadaće propisane Zakonom o sportu i drugim zakonima i aktima.

 

Skupštinu čine po jedan predstavnik nacionalnih sportskih saveza, županijskih zajednica te udruga i ustanova, po tri predstavnika Komisije sportaša i Hrvatskog kluba olimpijaca, te član MOO-a u Hrvatskoj po funkciji. Predstavnici nacionalnih sportskih saveza učlanjenih u međunarodne federacije sportova koji su uključeni u program olimpijskih igara imaju po dva glasa u Skupštini. Mandat članova Skupštine traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno izabrana u Skupštinu za novo mandatno razdoblje.

Članovi Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora u mandatnom razdoblju 2020. - 2024.

Članovi Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora u mandatnom razdoblju 2016. - 2020.

Članovi Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora u mandatnom razdoblju 2012. - 2016.