Jednoglasnim prihvaćanjem na sjednici Odbora lokalnih športskih zajednica održane pod predsjedavanjem dopredsjednika HOO-a i predsjednika Odbora Luciana Sušnja, uz vršiteljicu dužnosti direktora Ure...

Jednoglasnim prihvaćanjem na sjednici Odbora lokalnih športskih zajednica održane pod predsjedavanjem dopredsjednika HOO-a i predsjednika Odbora Luciana Sušnja, uz vršiteljicu dužnosti direktora Ureda za lokalni sport Almu Papić, u četvrtak, 23. studenoga, završena je rasprava sva četiri Odbora Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora o nacrtu prijedloga Pravilnika o kategorizaciji športaša. Odbor za neolimpijske športove, pod predsjedavanjem dopredsjednika HOO-a i predsjednika Odbora Stojka Vrankovića uz asistenciju vršitelja dužnosti direktora Ureda za nacionalne sportske saveze Siniše Krajača, potvrdili su prijedlog s jednim protiv i s jednim suzdržanim glasom, u utorak, 21. studenoga.

Najveći broj amandmana na predloženi Pravilnik izglasao je Odbor za ljetne olimpijske sportove sa sjednice održane pod predsjedavanjem dopredsjednika HOO-a i predsjednika Odbora, Goranka Fižulića uz vršitelja dužnosti direktora Ureda za olimpijski program Damira Šegote, također u utorak, 21. studenoga. Članovi Odbora zimskih olimpijskih sportova, zasjedajući u srijedu, 22. studenoga pod predsjedavanjem dopredsjednika HOO-a i predsjednika Odbora Ive Gorana Munivrane, izglasali su nacrt prijedlog uz amandmane tri saveza zimskih sportova. Nakon usaglašavanja amandmana konačan prijedlog Pravilnika o kategorizaciji utvrdit će Vijeće i predložiti Skupštini na usvajanje.

Pravilnik o kategorizaciji sportaša, jedan je od ključnih dokumenta na kojem se temelji osnova stjecanja svih prava sportaša u Hrvatskoj; od usavršavanja, školovanja i studiranja, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, služenja vojnog roka, do stipendija, potpora, nagrada i drugih prava u skladu s ostalim zakonima i propisima RH a koji se odnose na njihov status. Stoga je kategorizacija koju novi Zakon o športu tretira kao javnu ovlast Hrvatskog olimpijskog odbora a samo rješenje o kategorizaciji proglašava upravnim aktom, doživjela značajnije promjene u odnosu na prethodne tri od 1991. godine.

Od značajnijih izmjena o kojima je uvodnu riječ na svim Odborima dao Darko Dujmović, predstavnik Radne grupe koju je imenovalo Vijeće HOO-a, Pravilnik predviđa uvrštavanje nacionalnih prvaka u pojedinačnim sportovima u skupinu vrhunskih sportaša razvrstavanjem, pod određenim uvjetima, u treću od ukupno šest kategorija. Prema ocjeni predlagača time će se i ovim aktom potvrditi domet rezultata najboljih sportaša u Hrvatskoj koji dosad nisu imali pravo na kategorizaciju. Novost u prijedlogu je i povoljnija mogućnost kategorizacije mlađih sportaša - kadeta, kao dugoročnije promišljanje skrbi o mladim i perspektivnim sportašima.