Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Hrvatskog olimpijskog odbora nadzire djelatnost HOO-a, zakonitosti u radu i materijalno financijskom poslovanju, izvršavanje odluka i zaključaka Skupštine i Vijeća, provedbu naloga komercijalne revizije i druge zadaće prema Statutu. Nadzorni odbor broji pet članova a mogu ih predložiti punopravne članice HOO-a uz uvjet da kandidati nisu predstavnici u Skupštini.

 

Nadzorni odbor u mandatu 2016. - 2020.
(izabrani 6. listopada 2016.)

 

Nadzorni odbor u mandatu 2012. - 2016. 

Ivan Jelenčić, predsjednik

Nadzorni odbor u mandatu od 2008. do 2012. 

Ivan Jelenčić, predsjednik