Zagreb, 6. listopada 2021. - Hrvatska olimpijska akademija (HOA) nastavila je s edukacijom stručnih kadrova za sustav hrvatskog sporta. U suradnji s Hrvatskim aikido savezom (HAS), HOA je 4. listopada 2021. godine završila edukaciju druge generacije trenera aikida.

 

Program je završilo 10 polaznika i i jedna polaznica. Polaznici su započeli s edukacijskim programom 20. ožujka 2021. godine njegovim općim dijelom, a završili su ga 4. listopada 2021. završnom provjerom. Sve provedene edukacijske aktivnosti bile su usklađene s aktualnim epidemiološkim mjerama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

 

Aikido je najmlađa japanska borilačka vještina, nastala u prvoj polovici prošlog stoljeća, a ime je dobila od izraza: ai-ki-do (sklad, energija/duh, put). Hrvatski aikido savez osnovan je 2000. godine. (hoa/mu)