Zagreb, 8. studenoga 2022. - Iznimno ovom prigodom, zbog tehničkih poteškoća s web stranicom Hrvatskog saveza za daljinsko plivanje (HSDP), Hrvatski olimpijski odbor (HOO) objavljuje na svojoj službenoj stranici tekst natječaja za izbor glavnog tajnika/tajnice HSDP-a:

 

Temeljem članaka 58., 59., 60. i 61. Statuta Hrvatskog saveza daljinskog plivanja, Izvršni odbor Hrvatskog saveza daljinskog plivanja na svojoj je sjednici održanoj dana 30. listopada 2022. godine u Splitu donio ODLUKU o raspisivanju Natječaja za izbor i imenovanje glavnog tajnika HSDP-a za mandatno razdoblje 2022. - 2026.


Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete: 1. da je državljanin Republike Hrvatske; 2. da posjeduje visoku stručnu spremu; 3. da ima najmanje četiri godina iskustva u rangu visoke stručne spreme; 4. da poznaje rad na računalu; 5. da aktivno govori jedan od svjetskih jezika, prvenstveno engleski jezik; 6. da se nije ogriješio o etičke norme i moralna načela športa i olimpizma; 7. da posjeduje organizacijske sposobnosti i ima dokazane rezultate kao djelatnik u sportu; 8. napredno poznavanje funkcioniranja sustava sporta u Hrvatskoj; 9. napredno poznavanje funkcioniranje klubova i udruga članica Saveza; 10. poznavanje funkcioniranja sustava sporta na međunarodnoj razini; 11. posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Glavni tajnik se imenuje na određeno vrijeme, u pravilu na četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za glavnog tajnika. Mjesto rada: Stari Grad, Split, Zadar

Uz prijavu je potrebno priložiti: • životopis i motivacijsko pismo; • presliku isprave (domovnica, osobna iskaznica ili putovnica) o dokazu hrvatskog državljanstva; • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi; • uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci; • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu.

Prijave se šalju pismenim putem u roku od 8 dana od objave Natječaja na adresu:

Predsjednik HSDP-a g. Dražen Adžić
Put Bokanjca 93
23 000 Zadar

s naznakom: »Ne otvarati - Natječaj za izbor i imenovanje glavnog tajnika« 

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve tražene podatke i priloge navedene u Natječaju. Za sve prijavljene kandidate na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se usmeni intervju pred povjerenstvom. Obavijest o datumu i vremenu provedbe intervjua dostaviti će se kandidatima putem elektronske pošte najmanje tri dana prije održavanja provjere. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.
Natječaj je objavljen na službenim stranicama Hrvatskog olimpijskog odbora, kao i u Sportskim novostima (dnevni tisak).
O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku. Savez pridržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata, te poništiti Natječaj, o čemu će kandidati biti obaviješteni, najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijave.
Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

 HSDP_ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA