Zagreb, 28. studenog 2012. - Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora, a sukladno smjernicama Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) i Olimpijskoj povelji, utemeljila je na 31. sjednici, održanoj 9. srpnja 2012., Komisiju sportaša HOO-a. Komisija koja je postala novo tijelo HOO-a, konstituirajuću sjednicu održala je dva mjeseca kasnije, 11. listopada 2012. nakon priprema izbora njenoga članstva iz redova sportaša.Za prvog predsjednika izabran je Gordan Kožulj, četverostruki olimpijac (OI Atlanta 1996., OI Sydney 2001., OI Atena 2004., OI Peking 2008.) koji će stavove Komisije zastupati kao član Vijeća u mandatu 2012. – 2016. Zadaci Komisije, definirani Statutom HOO-a koji je upravo zbog formiranja Komisije dopunjavan u srpnju ove godine, prije svega je artikuliranje proaktivne uloge sportaša u kreiranju domaćeg i svjetskog olimpijskog pokreta i sporta.

 

Među ostalim, Komisija sportaša bavila bi se temama obrazovanja sportaša, tijekom ali i nakon aktivnog bavljenja sportom, temama i projektima fair play odnosa, diskriminacije i nasilja u sportu, antidopinga i drugih interdisciplinarnih aktivnosti i utjecaja HOO-a u hrvatskome društvu.

 

Ciljevi Komisije usmjereni su na poticajan odnos s Komisijom sportaša MOO-a, Komisijom sportaša Europskih olimpijskih odbora (EOO) kao i s Hrvatskim klubom olimpijaca koji broji više od 800 olimpijaca i matični su klub svakom hrvatskom olimpijcu. Komisija će surađivati sa sportskim komisijama nacionalnih sportskih saveza (NSS) čije je osnivanje u tijeku i s kojima će dijeliti znanje i iskustvo u njegovanju položaja bivših, sadašnjih i budućih vrhunskih hrvatskih sportaša.

 

U sastav Komisije prema odredbama Statuta HOO-a bira se šest predstavnika ljetnih olimpijskih sportova, uz obvezu da su to tri sportašice i tri sportaša, po jedan sportaš i sportašica kao dva predstavnika zimskih olimpijskih sportova te isto tako uz obvezu muškog i ženskog spola, dva predstavnika neolimpijskih sportova. Hrvatski sportaši koji su članovi Komisije EOO-a kao što je Gordan Kožulj od 2009. godine, po funkciji su članovi Komisije sportaša HOO-a. Mandat članova Komisije traje četiri godine, a izbori se organiziraju glasovanjem hrvatskih sportaša sudionika olimpijskih igra kao što je provedeno, prvi put za predstavnike ljetnih olimpijskih sportova na OI London 2012.

 

Komisija sportaša HOO-a u mandatu 2020. - 2024.

Predsjednik/ca
Blanka Vlašić (atletika)

Članovi
Snježana Pejčić (streljaštvo)
Barbara Matić (judo)
Božo Starčević (hrvanje)  
Maro Joković (vaterpolo) 
Tin Srbić (gimnastika)
Ardena Bajlo (sportski ribolov na moru)
Natko Zrnčić Dim (skijanje)
Vedrana Malec (skijaško trčanje)
Dino Belošević (kickboxing)  

 

Komisija sportaša HOO-a u mandatu 2016. - 2020.

Predsjednik/ca
Damir Martin (veslanje)


Članovi
Snježana Pejčić (streljaštvo)
Barbara Matić (judo)
Lucija Zaninović (taekwondo)
Šime Fantela (jedrenje)
Mario Todorović (plivanje)
Natko Zrnčić Dim (skijanje)
Vedrana Malec (skijaško trčanje)
Marin Ćubela (boćanje)
Ana Znaor (kickboxing)

 

Komisija sportaša HOO-a u mandatu 2012. - 2016.

Predsjednik/ca
od 4. travnja 2014. - Sandra Mandir (košarka)
do 14. studenog 2013. - Josip Pavić (vaterpolo)
do 4. travnja 2014. - Gordan Kožulj (plivanje)


Članovi
Snježana Pejčić (streljaštvo)
Zlatko Horvat (rukomet)
Mirjana Mišković (judo)
Marin Čilić
(tenis)
Natko Zrnčić Dim (skijanje)
Vedrana Malec (skijaško trčanje)
Ana Marija Čelan (karate)
Ištvan Varga (sportski ples)


Andrijana Stipaničić Mrvelj (biatlon) - do 4.travnja 2014.

*u rujnu 2013. prestalo mu je članstvo u Komisiji sportaša EOO-a


Mandat predstavnika zimskih olimpijskih sportova traje do ZOI Soči 2014., kada će olimpijci na Igrama birati dva svoja predstavnika.
Mandat predstavnika ljetnih olimpijskih sportova traje do OI Rio 2016., kada će olimpijci na Igrama birati dva svoja predstavnika.

MOO/ Komisija sportaša MOO-a