ZAGREB, 9. srpnja 2012. - U hotelu Panorami održana je 9. srpnja 2012. 31. sjednica Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO). Bila je to zadnja sjednica u ovom sastavu, jer će se u listopadu 2012. provesti izbori u HOO-u.

ZAGREB, 9. srpnja 2012. - U hotelu Panorami održana je 9. srpnja 2012. 31. sjednica Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO). Bila je to zadnja sjednica u ovom sastavu prije izbora u listopadu 2012.

Skupština je usvojila nekoliko izmjena i dopuna Statuta, a najznačajnija novina su odredbe o osnivanju Komisije sportaša HOO-a, koju je HOO, sukladno Smjernicama Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO), obavezan osnovati.

Iako je u dosadašnjem razdoblju stavove i mišljenja olimpijaca zastupao Hrvatski klub olimpijaca, koji ima tri predstavnika u Skupštini, Komisija sportaša HOO-a koja je postala tijelo HOO-a, a čije članove biraju sami sportaši, Komisija će imati pravo glasa u Skupštini, kao i jednog predstavnika u Vijeću HOO-a.

Komisija će predstavljati stajališta sportaša i aktivno sudjelovati unutar HOO-a, a imat će šest predstavnika ljetnih i dva predstavnika zimskih olimpijskih sportova, te dva predstavnika neolimpijskih sportova, i to u ravnomjernom odnosu sportašica i sportaša. Po funkciji će se u Komisiji naći i član Komisije sportaša MOO-a i Europskih olimpijskih odbora.

Izbor za sastav Komisije, koja bi već u mandatnom razdoblju od 22. listopada 2012. sudjelovala u radu tijela HOO-a, započet će izborom predstavnika ljetnih olimpijskih sportova na OI London 2012. Uloga i zastupljenost Hrvatskog kluba olimpijaca u tijelima HOO-a ostaje nepromijenjen.