Zagreb, 10. studenoga 2022. - Hrvatski olimpijski odbor poziva predstavnike sportskih udruga na prvu Europsku konferenciju o ekonomskoj dimenziji volontiranja u sportu koja će se održati 28. studenoga 2022. u Bruxellesu.


Projekt pod nazivom “Ekonomska dimenzija volontiranja u sportu” (EVIS) osmišljen je kao podrška javnim tijelima i sportskim upravnim tijelima u formuliranju politika i programa usmjerenih na rješavanje problema u europskim sportskim sustavima.

Krajnji cilj projekta je podržati donošenje politika u sportu utemeljenih na dokazima i poboljšati dobro upravljanje u sportskom sektoru kako bi se povećala društvena korisnost sporta u Europskoj uniji. Projekt će doprinijeti ciljevima strategije Europa 2020., kao i održivim ciljevima Europske komisije predstavljenim u dokumentu za razmišljanje: “Prema održivoj Europi do 2030.”

Znanost je ključna za dobro kreiranje politika. Na temelju znanstvene ekspertize i kompetencija unutar tima projekta EVIS, kao i konzultacija s ključnim dionicima, projekt EVIS ima za cilj osigurati da najbolji mogući znanstveni savjet služi za informiranje razvoja politike. Tim projekta EVIS razvit će usklađenu metodologiju o mjerenju ekonomskog učinka volontiranja u sportu, upotrijebiti ga za provođenje ankete u EU-8 kako bi se proizvele preporuke utemeljene na dokazima kreatorima politika i organizirati dvije regionalne savjetodavne konferencije kako bi se dobile povratne informacije od ključnih dionika i informirali glavni projekt rezultat pod nazivom „Studija o ekonomskoj dimenziji volontiranja u sportu“. Uz potporu Europske komisije,

Hrvatski olimpijski odbor nastavit će koordinirati projekte koji uključuju znanstvenike i ključne dionike u sportskom sektoru sa znanjem i kompetencijama kako bi doprinijeli znanstveno utemeljenim dokazima koji informiraju donositelje politika i pružaju podršku u sportu u EU područje politike.
Prijavni obrazac: https://forms.gle/vqNUz92ZuAVyEGA16

Napomena: Putni troškovi nisu uključeni.