Zagreb, 4. prosinca 2020. - U organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kao upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija, u petak je videovezom održana 14. sjednica Odbora za praćenje tog operativnog programa, na kojoj je sudjelovala i HOO-ova koordinatorica za fondove EU-a Alma Papić, ujedno i članica spomenutog Odbora.

U zapisniku o rezultatima postupka odlučivanja Odbora za praćenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) objavljen je i odgovor na zahtjev članice Odbora Alme Papić da se neprofitnim sportskim udrugama omogući korištenje financijskih instrumenata namijenjenih mikro, malim ili srednjim poduzećima (MSP-ovima) u OPKK-u za razdoblje 2014. - 2020., a u skladu s prijedlogom izmjene tog operativnog programa. Tom će se izmjenom ukupno 361 milijun eura preraspodijeliti iz Kohezijskog fonda unutar prioritetnih osi (PO) 6 i 7 u Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) unutar prioritetne osi 3, radi ublažavanja negativnih učinaka pandemije uzrokovane bolešću Covid-19 na mikro, mala i srednja poduzeća.

Dakle, i neprofitne sportske udruge bit će prihvatljivi korisnici financijskih instrumenata OPKK-a koji su namijenjeni ublažavanju negativnih učinaka pandemije uzrokovane bolešću Covid-19 na mikro, mala i srednja poduzeća, a prijave za korištenje tih instrumenata počet će se primati već idućeg tjedna.  (hoo/ap)