Zagreb, 27. rujna 2019. - Za projekt „Ekonomska dimenzija volontiranja u sportu“ (skr. EVIS), čiji je nositelj Hrvatski olimpijski odbor (HOO), Europska komisija odobrila je (maksimalnu) potporu u iznosu od 400 000 eura iz programa Erasmus+: Sport. Svrha projekta je pružiti potporu tijelima državne uprave i upravljačkim tijelima u sportskim organizacijama pri oblikovanju politika i programa u sustavu sporta u Europi, a cilj je promicati oblikovanje politika u području sporta na temelju objektivnih pokazatelja, te promicati dobro upravljanje u sektoru sporta s ciljem jačanja društvene korisnosti sporta u Europskoj uniji.

Znanost je u središtu dobro oblikovanih politika. Na temelju znanstvene stručnosti i kompetencija članova projektnog tima, te u konzultaciji s ključnim dionicima, projekt će pružiti najbolji mogući znanstveni savjet za razvoj politika.
Projektni tim osmislit će harmoniziranu metodologiju za mjerenje ekonomskog utjecaja volontiranja u sportu, primijeniti navedenu metodologiju za istraživanje u 8 država Europske unije kako bi prikupili podatke na kojima će se zasnivati preporuke nositeljima politika, organizirati dvije savjetodavne konferencije na kojima će dobiti povratnu informaciju od ključnih dionika i informirati dionike o rezultatima Studije o ekonomskoj dimenziji volontiranja u sportu.
Projekt se provodi u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2022. godine. Uz potporu Europske komisije, Hrvatski olimpijski odbor će nastaviti raditi na projektima u suradnji sa znanstvenicima i drugim ključnim dionicima iz sektora sporta koji svojim znanjem i kompetencijama pridonose razvoju znanstveno utemeljenih pokazatelja s ciljem informiranja nositelja politika i pružanja potpore tijelima Europske unije u području sportskih politika.
Osim HOO-a, kao nositelja, u projektu sudjeluje i naše državno sportsko tijelo te sportsko-gospodarski instituti i sveučilišta iz šest država, kao i jedna sveučilišna bolnica: Središnji državni ured za šport (Hrvatska), SportsEconAustria Institute for Sport Economy (Austrija), Institute of Economic Structures Research (Njemačka), Papageorgiou University Hospital (Grčka), Mykolo Romerio University (Litva), HAN University of Applied Sciences (Nizozemska), Public University of Navarre (Španjolska) i Sheffield Hallam University (UK). Projekt će pridonijeti ciljevima strategije Europa 2020, kao i ciljevima održivog razvoja Europske komisije. (hoo/ap/vk)