Zagreb, 22. veljače 2019. - Proces izrade „Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine“ u nadležnosti je Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije koje planira dovršiti ovaj proces do kraja godine. Krajem veljače je započela faza definiranja strateških projekata kojoj je prethodilo usuglašavanje prijedloga vizije razvoja i razvojnih smjerova Hrvatske te strateških ciljeva. Hrvatski olimpijski odbor se u procesu izrade prijedloga nacionalne strategije zalagao za povećanje dostupnosti sporta,

što najviše ovisi o ulaganju u sportske građevine i razvoju ljudskih potencijala, te za jačanje prepoznatljivosti Hrvatske u svijetu kroz stvaranje uvjete za razvoj sporta i ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata.

Hrvatski olimpijski odbor ovim putem poziva sve dionike u sustavu sporta da daju svoj doprinos sljedećoj fazi izrade strategije na način da dostave svoje prijedloge strateških projekata na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Prihvatljivost prijedloga ovisit će o usklađenosti sa strateškim ciljevima i kriterijima koji su pojašnjeni u nastavku. Prijedlozi se dostavljaju putem odgovarajućeg e-obrasca. Rok za dostavu prijedloga je 7. ožujka 2019.

Strateški projekt je projekt koji izravno pridonosi postizanju jednog ili više strateških ciljeva, ima značajan i dugotrajan utjecaj na ukupni razvoj zemlje i zahtijeva značajne resurse za provedbu te može započeti i biti dovršen do 2030. godine.

Strateški projekt može biti razvojni projekt od europskog i međunarodnog značaja, nacionalnog značaja ili projekt od značaja za regionalni razvoji. Strateški projekti imaju za cilj ispunjavanje jednog ili više strateških ciljeva, a mogu biti infrastrukturni, soft projekti ili kombinirani.

Nositelji strateških projekata na nacionalnoj razini su ministarstva i druga središnja tijela državne uprave ili poduzeća od strateškog i posebnog interesa za RH. Nositelji strateških projekata na regionalnoj razini su jedinice lokalne i područne samouprave te tijela u njihovoj nadležnosti.

Prilikom predlaganja strateških projekata u obzir je potrebno uzeti važnost, hitnost, složenost i razmjer projekta te projekte koji mogu značajno izmijeniti postojeće stanje u odnosu na strateške ciljeve koji su postavljeni u Nacionalnoj razvojnoj strategiji do 2030. godine.

Projekt koji zahtjeva značajnu financijsku alokaciju, a pritom vrlo značajno pridonosi ostvarenju strateškog cilja Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine dobar je kandidat za strateški projekt. Troškovnik investicijskog projekta mora biti najmanje 75 milijuna kuna, a soft projekta 10 milijuna kuna. Projekti mogu započeti s provedbom najkasnije do kraja 2025. godine, a moraju biti završeni do 2030. godine.

Dionici iz sustava sporta mogu dostaviti prijedloge projekata koji imaju manje troškovnike od navedenoga, jer Hrvatski olimpijski odbor na temelju takvih prijedloga može, na primjer, predložiti izgradnju mreže plivališta za potrebe građana i sportaša u Hrvatskoj koji će u sveukupnom troškovniku doseći iznos troškovnika strateškog projekta. (hoo/ap)

Za sve informacije stoji Vam na raspolaganju koordinatorica za fondove i programe Europske unije Alma Papić, tel. +38513650500.


E-obrasci za fizičke i pravne osobe u sustavu sporta:

1. Fizička osoba prema Zakonu o sportu: Prijedlog strateškog projekta za NRS 2030
2. Fizička osoba od posebnog značaja za sport u RH: Prijedlog strateškog projekta za NRS 2030
3. Pravna osoba klub: Prijedlog strateškog projekta za NRS 2030
4. Pravna osoba RH: Prijedlog strateškog projekta za NRS 2030
5. Pravna osoba JPS: Prijedlog strateškog projekta za NRS 2030
6. Pravna osoba JLS: Prijedlog strateškog projekta za NRS 2030
7. Pravna osoba trgovačko društvo: Prijedlog strateškog projekta za NRS 2030
8. Pravna osoba ustanova: Prijedlog strateškog projekta za NRS 2030
9. Pravna osoba od posebnog značaja za sport u RH: Prijedlog strateškog projekta za NRS 2030
10.Tijelo javne vlasti JLPS: Prijedlog strateškog projekta za NRS 2030