Beč, 31. siječnja 2019. - Europska komisija i Vijeće Europe organizirali su seminar u sklopu projekta pod nazivom “SVI ZA - ravnopravnost spolova u sportu”, a održan je od 28. do 30 siječnja 2019. godine u Beču. Na trodnevnom seminaru sudjelovali su predstavnici Austrije, Hrvatske, Češke, Grčke, Izraela, Portugala i Španjolske. Hrvatski olimpijski odbor predstavljala je koordinatorica za fondove i programe Europske unije Alma Papić, koja će u Hrvatskoj provesti istraživanje o zastupljenosti žena u olimpijskim sportovima.

Istraživanje će biti provedeno u 19 europskih država koje će koristiti istu metodologiju, što će omogućiti komparativnu analizu statusa žena u sportu i dati indikatore za ključna područja djelovanja na razini nacionalnih i europskih politika.

Sudionici seminara stekli su dodatne vještine i znanja o ravnopravnosti spolova u sportu, oblikovanju politika i strategija na temelju statističkih podataka, kao i upute za prikupljanje podataka o položaju žena u nacionalnom sustavu sporta.

Kampanja prikupljanja podataka u Hrvatskoj počinje 18. veljače 2019. godine kada će Hrvatski olimpijski odbor poslati upitnik nacionalnim sportskim savezima u olimpijskim sportovima. Njihov odaziv bit će ključan za ostvarivanje planiranih rezultata ovog projekta.
Predstavnica HOO-a Alma Papić predstavila je projekt SUCCESS koji je omogućio dodatno obrazovanje žena na vodećim pozicijama u sportu, od kojih je 15% napredovalo neposredno po završetku obrazovnog programa. Jedan od predstavljenih zanimljivijih primjera dobre prakse bio je i projekt Athena, koji u Izraelu s 25 milijuna američkih dolara podupire njihovo Ministarstvo za kulturu i sport. Novčana sredstva se ulažu u različite projekte namijenjene jačanju položaja žena u sportu, od organizacije obrazovnih programa o liderstvu do izgradnje sportskih građevina, namijenjenih i prilagođenih potrebama žena. Zahvaljujući takvom pristupu, Izrael bilježi veliki porast žena na vodećim pozicijama u sportskim organizacijama, ali i žena koje se bave sportom i ostvaruju vrhunske sportske rezultate. (hoo)