Zagreb, 25. listopada 2018. - „Rješavanje pitanja nejednakosti u športu: pitanje položaja žena na rukovodećim pozicijama i sprječavanje nasilja nad ženama“ - bila je tema međunarodne konferencije, održane 25. listopada u zagrebačkom hotelu Dubrovnik. Iznimno dobro posjećena konferencija priređena je kao dio zajedničkog projekta Vijeća Europe i Europske komisije „ALL IN: Towards gender balance in Sport“, u sklopu hrvatskog predsjedavanja Odborom ministara Vijeća Europe.

Na skupu, čiji su suorganizatori, osim Vijeća Europe, bili još i Središnji državni ured za šport i Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, o nedovoljnoj zastupljenosti žena na rukovodećim pozicijama u Hrvatskoj govorila je dopredsjednica HOO-a Morana Paliković Gruden, ujedno i predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova u športu nacionalne olimpijske udruge. Stotinjak domaćih sudionika i tridesetak inozemnih (uključujući predstavnike Ministarstva sporta iz desetak država) pozorno je saslušalo i izlaganje Gordane Borko, tajnice HOO-ove Komisije za ravnopravnost spolova u športu, a tema su bile upravo aktivnosti spomenute Komisije (primjer dobre prakse).

Cilj konferencije je bio da na temelju istraživačkih saznanja detektira opseg, uzroke i posljedice rodno uvjetovanog nasilja i nejednakosti u športu, da inicira rješenja za povećanje zastupljenosti žena na upravljačkim pozicijama te ponudi mjere za sprječavanje svih oblika nasilja nad ženama u športu. Sukladno najavama, borba za ravnopravnost spolova u športu nastavit će se novim kvalitetnim skupovima, poput ovoga, i u idućoj godini. (hoo/vk)