Zagreb, 16. travnja 2018. - U administrativnom središtu Europske unije, Bruxellesu, održan je sastanak o gospodarskoj dimenziji sporta, prvi sastanak na tu temu u organizaciji Europske komisije. Sastanak je vodio Yves Le Lostecque, voditelj Odjela za sport u Općoj upravi za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu.

Glavno izlaganje imao je Christian Hellmenstein, direktor austrijskog instituta za ekonomiju sporta (SportsEcon Austria Institute for Sport Economy), partnerske organizacije Hrvatskog olimpijskog odbora u projektu pod nazivom „Investicije u sport“. Stoga je i HOO bio pozvan na ovaj skup, a predstavljala ga je koordinatorica za EU programe i fondove Alma Papić.
Helmenstein je u izlaganju Istaknuo važnost izrade satelitskog računa za sport u EU-28, kako bi se mogli mjeriti učinci sporta u gospodarstvu Europske unije, jer metodologija nije ujednačena, pa nije moguće mjeriti efekte na razini cijele EU. Iznio je niz statističkih podataka koji govore u korist sporta kao radno intenzivnog sektora koji ima pozitivne efekte na gospodarstvo.

• Izravni utjecaj sporta na gospodarstvo Europske unije opisao je kroz najnovije podatke:
- udio sporta u BDP-u je 279,70 milijardi eura godišnje (2,12% BDP-a)
- svaki 47. euro generira sportski sektor
- 5,67 milijuna ljudi radi u sportskom sektoru (2,72%)
- svaki 37. zaposleni radi u sportskom sektoru
• Neizravni utjecaj sporta na gospodarstvo Europske unije u mreži ponude:
- BDP iznosi 483,8 milijardi eura (3,67%)
- 8,46 milijuna ljudi radi su sportskom sektoru (4,06%)
• Od iznesenih podataka, za Hrvatsku su zanimljivi sljedeći:
- udio sporta u BDP-u je 676 milijuna eura (1,54%)
- 27.908 ljudi je zaposleno u sportskom sektoru (1,83%)

Uslijedile su tri panel rasprave - na temu ekonomske koristi od sporta, mjerenja ekonomske koristi od sporta i korištenja podataka u donošenju politika.

U prvoj panel raspravi sudjelovali su predstavnici: CDES-a, FIBA-e, Marseillea, UEFA-e i FESI-ja. Njihova se rasprava vodila oko organizacije velikih sportskih natjecanja (UEFA, FIBA, Marseille) za koje smatraju da pridonose gospodarstvu na nacionalnoj i lokalnoj razini te na taj način potiču gospodarski rast. Izlaganja su se odnosila na investicije od više stotina milijuna eura i na atraktivna sportska natjecanja koja sama po sebi privlače puno publike.
U drugoj panel raspravi sudjelovali su predstavnici sljedećih organizacija: WHO, ISCA, SHU, LSFC i MySDAM. Raspravljali su o dobrobiti od proizvodnje sportskih dobara koja je najviše zastupljena u velikim državama-članicama. Zatim su raspravljali o negativnom utjecaju tjelesne neaktivnosti na gospodarstvo i ustvrdili da je potrebno mjeriti i društvene efekte sporta.

U trećoj panel raspravi sudjelovali su predstavnici SpEA, 2 HM % Associates, Ministarstva kulture Estonije, Ureda za statistiku iz Nizozemske i - Lille. Raspravljalo se o napretku koji je ostvaren u vidu izrađenih satelitskih računa za sport prema jedinstvenoj metodologiji, kao i o potencijalu koji ima njegova primjena na mjerenje dodane vrijednosti i zapošljavanje. Prikupljeni podaci ukazuju na to koja ulaganja imaju potencijal za visoki rast, odnosno veliki rizik, što može pomoći u donošenju informiranih odluka.

U završnom dijelu programa predstavljene su preporuke, proistekle iz prethodnih rasprava:
• EU-28 treba primjenjivati standardiziranu metodologiju za mjerenje učinka sporta na gospodarstvo i zapošljavanje (prvenstveno SSA);
• Metodologija mora uzeti u obzir specifičnosti manjih država-članica tako da može mjeriti efekte manjih investicija, na primjer, u malu sportsku infrastrukturu ili u organizaciju manjih sportskih natjecanja (prijedlog predstavnice HOO-a);
• Ekonomski stručnjaci trebaju prihvatiti i promovirati tezu da tjelesna neaktivnost ima značajne negativne učinke na gospodarstvo.

Na kraju sastanka predstavljeni su prioriteti predsjedavajuće države-članice u drugoj polovici 2018., među kojima je i jačanje svijesti o ekonomskoj dimenziji sporta u odnosu na strategiju Europa 2020. Predstavnica HOO-a predložila je da predstojeće aktivnosti ne budu usmjerene samo na trenutačnu perspektivu, jer su već usvojeni operativni programi do 2020. i oni se više ne mogu mijenjati, već da se usredotočimo na promicanje investicija u sport u razdoblju nakon 2020., i to i iz europskih i iz nacionalnih proračuna. (hoo/ap/vk)