Kategorizacija hrvatskih sportaša je zakonski utemeljena  javna ovlast HOO-a u razvrstavanju sportaša od I. do VI. kategorije, ovisno koji je rezultat ili poredak ostvario na međunarodnom sportskom natjecanju, isključivo pod jurisdikcijom odgovarajućih sportskih institucija.  Osnov kategorizacije su kriteriji za svaki sport pojedinačno, olimpijski i neolimpijski.  Kategorizirani sportaši upisuju se u Registar koji ustrojava i vodi HOO, a izvod iz Registra dostupan je na službenim web stranicama


Odluka o mogućnosti produljenja prava kategoriziranih sportaša u izvanrednim okolnostima
Kategorizacija_KAT2_Obrazac_produljenje kategorizacije
KAT1 Obrazac_kategorizacijePravilnik o kategorizaciji sportaša-pročišćeni tekst - srpanj 2020.
Izmjene i dopune Pravilnika o kategorizaciji sportaša - srpanj 2020.
Međunarodna natjecanja A kategorije 2020. u primjeni Pravilnika o kategorizaciji sportaša

Međunarodna natjecanja A kategorije 2019. u primjeni Pravilnika o kategorizaciji sportaša

Pravilnik o kategorizaciji sportaša - veljača 2018. (pročišćeni tekst)
Pravilnik o kategorizaciji sportaša A turniri i norme za 2018. godinu
Mišljenje porezne uprave MF o obvezi plaćanja upravnih pristojbi - kategorizacija sportaša

  

Pravilnik o kategorizaciji sportaša - prosinac 2016. (pročišćeni tekst)
Izmjene i dopune pravilnika o kategorizaciji - prosinac 2016. 

Pravilnik o kategorizaciji sportaša - 2015

 

Odluka o Izmjenama i dopunama kriterija kategorizacije za sport skokovi u vodu - 13.5.2019.

Odluka o statusu Hrvatskog veslačkog saveza za primjenu članka 8.stavak 2. Pravilnika o kategorizaciji sportaša u 2018. godini 

Odluka o ispravku u kriterijima kategorizacije u sportovima: stolni tenis, taekwondo i kuglanje u Pravilniku o kategorizacije sportaša
Odluka o primjeni kriterija kategorizacije sportaša u Pravilniku o kategorizaciji sportaša za orijentacijski sport - precizna orijentacija
Odluka o statusu Hrvatskog veslačkog saveza za primjenu članka 8.stavak 2. Pravilnika o kategorizaciji sportaša u 2018. godini
Odluka kojom se ne prihvaća zamolba Hrvatskog kajakaškog saveza za primjenu članka 8. stavak 2.Pravilnika o kategorizaciji u 2018. godini

 

Odluka o primjeni članka 8. stavaka 2. Pravilnika o kategorizaciji sportaša za ženski vaterpolo

Odluka o primjeni kriterija kategorizacije sportaša u atletici u Pravilniku o kategorizaciji

Obavijest podnositeljima zahtjeva za kategorizaciju

Obavijest podnositeljima zahtjeva za kategorizaciju - upravne pristojbe

 

Kriteriji kategorizacije sportaša od 1. ožujka 2019.

Kriteriji kategorizacije sportaša od 1. ožujka 2018. do 28. veljače 2019.

Kriteriji kategorizacije sportaša od 1. siječnja 2017 do 28. veljače 2018.

Kriteriji kategorizacije sportaša na snazi do 31. prosinca 2016.