Odluka o osnivanju Centra za istraživanje i razvoj vrhunske sportske pripreme (CIRSP) i imenovanju ravnatelja

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu natjecanja (srpanj 2020.)
Pravilnik o sustavu natjecanja-pročišćeni tekst (srpanj 2020.)
Nacionalni program športa 2019-2026

Pravilnik o informacijskom sustavu u sportu (SDUŠ)

Nacionalni program sporta 2014. - 2022. - prijedlog HOO-a

Strateški plan Hrvatskog olimpijskog odbora - prosinac 2015. godine

 

Zakon o sportu NN 141/2022 (u primjeni od 1. siječnja 2023.)

 

Zakon o sportu 4.9.2013.

Sports Act

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu NN 124-10

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu NN 124-11-2

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu NN 86-12

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu NN 94-13

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu NN 85-15

Zakon o sportu 9.6.06.

Zakon o sportskoj inspekciji - 2012.godine

Uredba o dopuni Zakona o športu NN 150/08

Zakon o sportu - pročišćeni tekst (preuzeto s MZOS-a)
Zakon o udrugama 2014.

Pravilnik o metodologiji i rokovima izrade programa javnih potreba te izvještavanja - na snazi od 17. studenog 2017.

 

Nomenklatura sportova i sportskih grana - pročišćeni tekst (15. srpnja 2022.)

Odluka o izmjenama i dopunama u Nomenklaturi sportova i sportskih grana (15. srpnja 2022.)

 

Nomenklatura sportova i sportskih grana - 31. prosinca 2021.
Nomenklatura sportova i sportskih grana - 19. veljače 2021.
Nomenklatura sportova i sportskih grana siječanj 2020.

Nomenklatura sportova i sportskih grana rujan 2019.

Pravilnik o izdavanju mišljenja o organizaciji SP i EP u Hrvatskoj

Pravilnik o kriterijima i mjerilima programiranja i financiranja javnih potreba sporta državne razine

Pravilnik o kriterijima, uvijetima i postupku za uvrštenje sporta u nomenklaturu sportova i sportskih grana 2014.

Pravilnik o načelima sustava sportskih natjecanja u RH

 

Maloljetni sportasi stranci-uvjeti natjecanja RH

Pravilnik o pravu sportaša na hrvatsko državljanstvo

Preporuke o uvjetima studiranja kategoriziranih sportaša

Pravilnik Rektorskog zbora o studiranju studenata sportaša na visokim učilištima Republike Hrvatske

 

Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (NN 129/2017)

Pravilnik o sufinanciranju velikih sportskih natjecanja

Pravilnik za borbu protiv dopinga - Hrvatski zavod za toksikologiju

Pravilnik o djelokrugu i načinu rada povjerenstva za profesionalne športske klubove

Pravilnik o načinu i rokovima podnošenja akata Povjerenstvu za profesionalne sportske klubove

Pravilnik o Registru športskih djelatnosti

Pravilnik o registru profesionalnih športskih klubova

Pravilnik o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih športskih saveza

Pravilnik o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih sportskih društava

 

 

HOO-ov prijedlog izmjena i dopuna Zakona porezne reforme 2019.

Prijedlog mjera za unapređenje statusa sporta u Republici Hrvatskoj - siječanj 2019.

Prijedlog mjera za unapređenje statusa sporta u Republici Hrvatskoj - listopad 2016.