Kategorizacija hrvatskih sportaša je zakonski utemeljena  javna ovlast HOO-a u razvrstavanju sportaša od I. do VI. kategorije, ovisno koji je rezultat ili poredak ostvario na međunarodnom sportskom natjecanju, isključivo pod jurisdikcijom odgovarajućih sportskih institucija.  Osnov kategorizacije su kriteriji za svaki sport pojedinačno, olimpijski i neolimpijski.  Kategorizirani sportaši upisuju se u Registar koji ustrojava i vodi HOO, a izvod iz Registra dostupan je na službenim web stranicama

Obavijest o prestanku obveze plaćanja upravnih pristojbi na rješenja o kategorizaciji sportaša od 1.9.2021
Odluka o dopuni Odluke o natjecanjima A kategorije za kategorizaciju
Odluka o primjeni članka 8. stavak 2. Pravilnika o kategorizaciji sportaša za extreme slalom u kajakaškom sportu
Međunarodna natjecanja A kategorije 2021. u primjeni Pravilnika o kategorizaciji sportaša
Zahtjev za produljenje 2021. godine
Zahtjev za kategorizaciju 2021. godine
Pravilnik o kategorizaciji sportaša - prosinac 2020.
Izmjene i dopune Pravilnika o kategorizaciji sportaša - prosinac 2020.
Pravilnik o kategorizaciji sportaša-pročišćeni tekst - srpanj 2020.
Izmjene i dopune Pravilnika o kategorizaciji sportaša - srpanj 2020.
Međunarodna natjecanja A kategorije 2020. u primjeni Pravilnika o kategorizaciji sportaša

Međunarodna natjecanja A kategorije 2019. u primjeni Pravilnika o kategorizaciji sportaša

Pravilnik o kategorizaciji sportaša - veljača 2018. (pročišćeni tekst)
Pravilnik o kategorizaciji sportaša A turniri i norme za 2018. godinu

  

Pravilnik o kategorizaciji sportaša - prosinac 2016. (pročišćeni tekst)
Izmjene i dopune pravilnika o kategorizaciji - prosinac 2016. 

Pravilnik o kategorizaciji sportaša - 2015

 

Odluka o utvrđivanju kriterija kategorizacije za moderni pentatlon (rujan 2021.)

Odluka o Izmjenama i dopunama kriterija kategorizacije za sport skokovi u vodu - 13.5.2019.

Odluka o statusu Hrvatskog veslačkog saveza za primjenu članka 8.stavak 2. Pravilnika o kategorizaciji sportaša u 2018. godini 

Odluka o ispravku u kriterijima kategorizacije u sportovima: stolni tenis, taekwondo i kuglanje u Pravilniku o kategorizacije sportaša
Odluka o primjeni kriterija kategorizacije sportaša u Pravilniku o kategorizaciji sportaša za orijentacijski sport - precizna orijentacija
Odluka o statusu Hrvatskog veslačkog saveza za primjenu članka 8.stavak 2. Pravilnika o kategorizaciji sportaša u 2018. godini
Odluka kojom se ne prihvaća zamolba Hrvatskog kajakaškog saveza za primjenu članka 8. stavak 2.Pravilnika o kategorizaciji u 2018. godini

 

Odluka o primjeni članka 8. stavaka 2. Pravilnika o kategorizaciji sportaša za ženski vaterpolo

Odluka o primjeni kriterija kategorizacije sportaša u atletici u Pravilniku o kategorizaciji

 

Kriteriji kategorizacije sportaša od 1. siječnja 2021.
Kriteriji kategorizacije sportaša od 1. ožujka 2019.

Kriteriji kategorizacije sportaša od 1. ožujka 2018. do 28. veljače 2019.

Kriteriji kategorizacije sportaša od 1. siječnja 2017 do 28. veljače 2018.

Kriteriji kategorizacije sportaša na snazi do 31. prosinca 2016.