Sprečavanje manipulacije sportskim natjecanjima

Priznajući opasnost za sportski integritet od manipuliranja sportskim natjecanjima, Hrvatski olimpijski odbor (HOO) ističe svoju obvezu očuvanja integriteta sporta, uključujući zaštitu čistih sportaša i poštenog natjecanja. U tom cilju Vijeće HOO-a na sjednici održanoj 24. lipnja 2020. usvojilo je Pravilnik o sprečavanju manipulacije sportskim natjecanjima koji definira ulogu i obvezu HOO-a i djelokrug primjene. 
Zbog složene prirode manipulacije sportskim natjecanjima, HOO će surađivati s drugim sportskim organizacijama, tijelima javne vlasti, posebno tijelima za provedbu zakona, ali i organizacijama koje se bave klađenjem u sportovima.

Pravilnik o sprečavanju manipulacije sportskim natjecanjima
Olympic movement code on the prevention of the manipulation of competitions
Letak - Tko bi izgubio namjerno