Zagreb, 10. studenoga 2004. - Pod predsjedanjem predsjednika Jurice Malčića, 10. studenoga 2004. godine, Vijeće športske arbitraže pri Hrvatskom olimpijskom odboru, s trinaest istaknutih pravnih stručnjaka u svojim područjima i imenovalo je prema Pravilniku o postupku pred Vijećem, članove svoja dva stalna tijela Vijeća, sastavljena od tri redovna i jednim zamjenskim članom.


Prvim stalnim vijećem predsjedavat će Mladen Žuvela, uz članove, Stanko Hautz, Zlatan Turčić i Andrej Matijević kao zamjenik člana. Drugo stalno vijeće, uz Igora Glihu, Dražena Franolića i Alicu Pelicarić kao zamjenicu člana, vodit će Hrvoje Momčinović. Njihova je zadaća promptno rješavanje svih sportskih arbitražnih predmeta između dviju sjednica, s izuzećem onih koja zahtijevaju Vijeće u punom sastavu. Isto tako, Vijeće je jednoglasno odlučilo da se za tajnika Vijeća ponovno imenuje diplomirani pravnik Ivan Magličić, djelatnik Hrvatskog olimpijskog odbora.