Zagreb, 26. listopada 2004. - Predsjednik Vijeća športske arbitraže (VŠA) Jurica Malčić uputio je 26. listopada priopćenje za javnost želeći potaknuti veći interes sportske javnosti za rad i mogućnosti Vijeća koji mogu doprinijeti zakonitosti i zaštiti interesa sportaša i klubova unutar sustava sporta te smanjiti potrebu da u sportskim sporovima, dugotrajnim i skupim postupcima odlučuju redovni sudovi;


Vijeće športske arbitraže - P R I O P Ć E NJ E "U sjeni izbora za predsjednika i članove Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora koji su privukli svu pažnju javnosti i medija, gotovo nezapaženo je prošla jednoglasna odluka izborne Opće skupštine od 22. listopada o imenovanju predsjednika, dopredsjednika i članova Vijeća športske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora. Tom odlukom ponovno je za predsjednika izabran dosadašnji predsjednik Jurica Malčić, za dopredsjednika dosadašnji dopredsjednik Hrvoje Momčilović te za članove dosadašnjih osam članova i to: Ivica Crnić, Dražen Franolić, Duško Grabovac, Stanko Hautz, Ljerka Mintas-Hodak, Marijan Prus, Zlatan Turčić i Mladen Žuvela. Za nove članove, umjesto dosadašnjih Hrvoja Kačera, Ivana Kerna i Smiljka Sokola, imenovani su dr. Igor Gliha, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu, odvjetnik Robert Matijević i Alica Pelicarić, sutkinja Trgovačkog suda. Vijeće športske arbitraže u sadašnjem obliku osnovano je temeljem čl. 35. Zakona o športu pri HOO-u kao samostalno i nezavisno tijelo za rješavanje sporova u vezi sa športom i u skladu s tadašnjim Pravilima HOO-a imenovano na 81. sjednici Vijeća HOO-a 16. srpnja 1999. godine.

Nadležnost, sastav, ustroj i postupak pred Vijećem uređeni su Statutom HOO-a i Pravilnikom Vijeća športske arbitraže (Narodne novine 72/99). Glavni zadaci VŠA su da odlučuje o zahtjevu za izvanredno preispitivanje odluka športskih saveza i klubova protiv kojih su iscrpljena sva druga sredstva pravne zaštite kao i davanje pravnih mišljenja na zahtjev Vijeća HOO-a ili na prijedlog nacionalnih športskih saveza i drugih udruga. Jednoglasno ponovno imenovanje čelnika i većine dosadašnjih članova Vijeća priznanje je za dobar rad i rezultate Vijeća koje je u dosadašnjem radu odlučivalo o ukupno 39 predmeta te donijelo desetak odluka i nekoliko pravnih mišljenja od značenja za sustav športa. Iako je među tim predmetima bilo i pravno i interesno veoma osjetljivih, stručnost i nepristranost Vijeća nije nikad dovedena u pitanje. Vijeće je istodobno poštovalo i autonomnu sferu nacionalnih saveza i njihovu vezanost međunarodnim pravilima njihovih federacija.

Takav rad Vijeća moguć je ne samo zato što su svi članovi istaknuti pravni stručnjaci u svojim područjima (među članovima Vijeća su sadašnji i bivši suci Ustavnog i Vrhovnog suda, profesori prava, odvjetnici, vladini eksperti i sl.) već i stoga što su svi članovi vezani uz šport ili kao bivši športaši i športski dužnosnici ili kao specijalisti u športskom pravu. Želja nam je da pokrenemo interes športske javnosti za rad i mogućnosti Vijeća, čiji rad može doprinijeti zakonitosti i zaštiti interesa športaša i klubova unutar sustava športa i smanjiti potrebu da u športskim sporovima, u dugotrajnim i skupim postupcima, odlučuju redovni sudovi. Za eventualne dodatne obavijesti molim obratiti se na tajnika VŠA Ivana Magličića na broj 3659-603 ili predsjednika J. Malčića 098 9559 294."