Članovi Etičkog odbora HOO-a 2008. - 2012. godine (imenovani 21. prosinca 2008.): 


Josip Ćuk (Hrvatski streljački savez)
Darko Ćuruvija (Hrvatski savez sinkroniziranog plivanja)
Katica Ileš (Zajednica sportskih udruga i saveza Osječko-baranjske županije)
Nikola Perković (Zajednica sportskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije)
Domagoj Štimac (Hrvatski rock'n'roll savez).