Zagreb, 5. svibnja 2021. - Osim nacionalnim zakonodavstvima, sustav sporta reguliran je detaljnije i sportskim pravilima koje za pojedini sport donose krovna sportska udruženja, ali i pravilima koja na globalnoj razini uređuju sve sportove jednako kao što su pravila antidopinškog pokreta ili pravila olimpijskog pokreta.

Svjesni da nacionalni sportski savezi nisu u mogućnosti uvijek imati zaposlene pravnike, kao i nedostatka vremena za dugotrajnim dodatnim obrazovanjem, a imajući u vidu da u nadležnosti odlučivanja o pravima i obavezama odlučuju u okviru primjenjivih pravnih pravila, HOO je organizirao dvotjednu edukaciju kadrova svih nacionalnih sportskih saveza iz područja prava mjerodavnog za sport te prilagođenog osobama koje nisu pravnici.

Svrha edukacije bila je:

- podizanje svijesti o pravnom okviru koji uređuje sport

- povećati kvalitetu donošenja odluka

- upoznati se sa strukturom sporta i tijelima za rješavanje sporova

- upoznati se s utjecajima odluka međunarodnih tijela koja upravljaju sportom, kao i međunarodnih tribunala (posebice CAS-a) na svakodnevno sportsko poslovanje

- upoznati se s osnovama rješavanja sporova u profesionalnom sportu kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini

- osvijestiti vladavinu prava i pridonijeti pravnoj sigurnosti u sportskom svijetu.

 

Imajući u vidu da je većina međunarodnih sportskih udruženja svoj dom pronašla u Švicarskoj, nacionalni sportski savezi uspješno su završili edukaciju koju je provodila upravo švicarska ustanova za obrazovanje “Academy of Leadership Sciences Switzerland” (https://www.alss-edu.ch/) kao renomirana edukativna institucija sa sjedištem u Zürichu.

Polaznici su po završenoj edukaciji dobili međunarodno priznati certifikat, čime su pridonijeli ne samo osobnom znanju i profesionalnom rastu već i kredibilitetu odluka koje nadležna tijela donose u okviru nacionalnih sportskih saveza.

HOO će nastaviti podupirati cjeloživotno učenje i dalje sudjelovati u organizaciji obrazovnih projekata usmjerenih prema podizanju kvalitete upravljanja u sportu i postizanju boljih sportskih uspjeha. (hoo/ppp)