Zagreb, 18. siječnja 2019. - Hvalevrijedna suradnja akademske i sportske zajednice u Hrvatskoj nije samo vidljiva u kooperativnosti Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) i kinezioloških fakulteta u državi, već i na brojnim drugim područjima djelovanja. O tome svjedoči i predavanje Centra za prava u sportu HOO-a, priređeno drugu godinu zaredom studentima pete godine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U sklopu kolegija Sportsko pravo studentima je prezentirana tema o međunarodnom i nacionalnom rješavanju sporova u sportu te o aktualnim pitanjima i problemima sportsko-arbitražne prakse.

 

Predavanje je održala tajnica Centra za prava u sportu HOO-a, Petra Pocrnić Perica, koja je izrazila zadovoljstvo odazivom (tridesetak) studenata i njihovom iskazanoj pozornosti prema spomenutoj temi.  (hoo)