Antidopinške aktivnosti

Prema definiciji Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) doping je korištenje, uzimanje i davanje ljudskom organizmu stranih supstanca ili većih količina supstanca koje organizam sadrži, s ciljem da se na umjetni način stimuliraju, odnosno uvećavaju natjecateljske sposobnosti sportaša, što je u suprotnosti sa sportskom etikom, kao i fizičkim i mentalnim integritetom sportaša.

Antidopinška pravila HOO-a
World anti doping code 2021
Svjetski antidopinški kodeks

Službene web stranice Antidoping Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Lausanne, 17. prosinca 2020. - Sportski arbitražni sud (CAS) u Lausanni smanjio je zabranu nastupa ruskih sportaša i sportašica (pod okriljem ruskog NOO-a) na velikim natjecanjima sa četiri na dvije godine. Rusija se kao država neće moći natjecateljski predstaviti na nadolazećim Olimpijskim igrama u Tokiju, niti na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu 2022. godine.